Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.11.2020

Dodatok k Zmluve o pripojení č. 37

2020/11/006

19,90 EUR devätnásť 90/100

Tlapnet SK, a. s.

Obec Kráľová pri Senci

27.11.2020

Dodatok k Zmluve o pripojení č. 36

2020/11/005

19,90 EUR devätnásť 90/100

Tlapnet SK, a. s.

Obec Kráľová pri Senci

27.11.2020

Dodatok k Zmluve o pripojení č. 35

2020/11/004

19,90 EUR devätnásť 90/100

Tlapnet SK, a. s.

Obec Kráľová pri Senci

27.11.2020

Dodatok k Zmluve o pripojení č. 33

2020/11/003

19,90 EUR devätnásť 90/100

Tlapnet SK, a. s.

Obec Kráľová pri Senci

27.11.2020

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET

2020/11/002

60,00 EUR šesťdesiat

Tlapnet SK, a. s.

Obec Kráľová pri Senci

09.11.2020

Zmluva o dadaní tovarov

2020/11/001

15 000,00 EUR pätnásťtisíc

VJ control, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

12.10.2020

Zmluva o spoluprácu a združení finančných prostriedkov č.8/2020

2020/10/001

1 000,00 EUR jedentisíc

Malodunajsko, oz

Obec Kráľová pri Senci

29.09.2020

Zámenná zmluva

2020/09/006

bezodplatne

AGROMAČAJ a.s.

Obec Kráľová pri Senci

29.09.2020

dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov v budove ZS zo dňa 01.01.2014

2020/09/005

Neuvedené

VALSON s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

21.09.2020

Zmluva o dielo č.34/2020

2020/09/004

1 200,00 EUR jedentisícdvesto

VT Project & Consulting s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

21.09.2020

Zmluva o dielo č.30/2020

2020/09/003

2 040,00 EUR dvetisícštyridsať

VT Project & Consulting s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

16.09.2020

Nájomná zmluva

2020/09/002

1,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo v Kráľovej pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

16.09.2020

Nájomná zmluva

2020/09/001

500,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo v Kráľovej pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

31.08.2020

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

2020/08/002

Neuvedené

MAJAX, s. r. o.

Obec Kráľová pri Senci

17.08.2020

Zmluva o poskytovanie služieb a dodávke tovaru a Licenčná zmluva č. Z011-20

2020/08/001

Neuvedené

MIM, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

24.07.2020

Zmluva o nájme služobného bytu

2020/07/017

20,00 EUR dvadsať

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

23.07.2020

Zámenná zmluva

2020/07/016

Neuvedené

Ing. Marek Sopko

Obec Kráľová pri Senci

23.07.2020

Zmluva o kúpe cenných papierov

2020/07/015

962 880,00 EUR deväťstošesťdesiatdvaosemstoosemdesiat

K-Termál, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

20.07.2020

Kúpna zmluva

2020/07/018

131,15 EUR stotridsaťjeden 15/100

Slovenská republika

Obec Kráľová pri Senci

15.07.2020

Zmluva o úvere č. 70/002/20

2020/07/014

700 000,00 EUR sedemstotisíc

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

15.07.2020

Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál

2020/07/013

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

15.07.2020

Zmluva o bežnom účte

2020/07/012

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

15.07.2020

Zmluva o bežnom účte

2020/07/011

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

15.07.2020

Zmluva o bežnom účte

2020/07/010

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

15.07.2020

Zmluva o bežnom účte

2020/07/009

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: