Navigácia

Obsah

We are not strangers

(Nie sme si cudzí)

 

 

Kráľová pri Senci, 08-10/09/2023

 

 

 

Piatok

15.00   Tlačová konferencia k otvoreniu podujatia

16.00   Spájanie národov Európy v čase konfliktu – beseda predstaviteľov partnerov, podpis spoločného memoranda o spolupráci

18.00   Pomoc a solidarita v čase pandémie, migrácie a konfliktu – workshop a výmena skúseností, ako sa partneri vysporiadali s udalosťami minulých rokov

19.30   Svet v obrazoch – autorská výstava fotografií o aktuálnom dianí v Európe, diskusia

21.00   Spoločenský večer

 

 

Sobota

09.00   Otvorenie Európskeho infostánku

10.00   Kultúrne a jazykové bohatstvo Európy – kreatívny workshop pre všetky generácie

12.00   Gastronómia národov

13.00   Pomoc a solidarita v praxi – stretnutie s dobrovoľníkmi, ktorí pomáhajú v krízových časoch, workshop a diskusia

14.30   Čo je Európa? – beseda s EuropeDirect o aktuálnych európskych témach a budúcnosti Európy

16.00   Kultúrne vystúpenia účastníkov z partnerských obcí

20.00   Večer interakcie pre deti a ich rodičov

21.00   Tanečná zábava

 

 

Nedeľa

10.00   Svätá omša

13.00   Pandémia euroskepticizmu – diskusia mladých ľudí o Európskej únii a jej prínosoch

15.00   Klub seniorov – aktívne starnutie, výmena skúseností 

16.00   Kultúrne dedičstvo Európy – prezentácie tradičnej kultúry partnerských obcí

18.30   Slávnostné ukončenie