Navigácia

Obsah

Aktuálne

15.07.2024

miluje

Túlavé kino

Vynálezca - 10.7.2024 o 21:00 - odohraté Miluje ma, nemiluje ma - 24.7.2024 o 20:45 Prázdniny s Broučkem - 7.8.2024 o 20:30 Aristokratka vo vare - 21.8.2024 o 20:15

Detail

15.07.2024

pošta

Oznámenie o uložení zásielky Lukáš Ivičič

Obec Kráľová pri Senci oznamuje občanovi Lukáš Ivičič , trvale bytom Kráľová pri Senci, že na Obecnom úrade v Kráľovej pri Senci mu bolo dňa 15.7.2024 doručené oznámenie o uložení zásielky. Oznámenie bude k dispozícií na Obecnom úrade v čase

Detail

12.07.2024

záhr

Slovenský zväz záhradkárov

Vás pozýva na členskú schôdzu základnej organizácie zväzu záhradkárov. 14.7.2024 o 14:00 na Obecnom úrade Nový Svet

Detail

10.07.2024

cesta

UZÁVIERKA - BAROKOVÁ

Oznamujeme obyvateľom, že v súvislosti so spätnou úpravou ciest bude Baroková ulica (od Pálfyho po ČOV) od štvrtka 11.7.2024 počas prác od 7:00 -17:00 uzavretá a neprejazdná. Nádoby počas vývozu odpadu je nutné vyniesť na dostupné miesto pre zvozové vozidlo.

Detail

10.07.2024

Pošta

Oznámenie o uložení zásielky Lukáš Ivičič

Obec Kráľová pri Senci oznamuje občanovi Lukáš Ivičič , trvale bytom Kráľová pri Senci, že na Obecnom úrade v Kráľovej pri Senci mu bolo dňa 10.7.2024 doručené oznámenie o uložení zásielky. Oznámenie bude k dispozícií na Obecnom úrade v čase úradných hodín 18. dní.

Detail

10.07.2024

Pošta

Oznámenie o uložení zásielky Ivana Tatranská

Obec Kráľová pri Senci oznamuje občanovi Ivana Tatranská , trvale bytom Kráľová pri Senci, že na Obecnom úrade v Kráľovej pri Senci mu bolo dňa 10.7.2024 doručené oznámenie o uložení zásielky. Oznámenie bude k dispozícií na Obecnom úrade v čase úradných hodín 18. dní.

Detail

10.07.2024

pošta

Oznámenie o uložení zásielky Milan Fábry

Obec Kráľová pri Senci oznamuje občanovi Milan Fábry , trvale bytom Kráľová pri Senci, že na Obecnom úrade v Kráľovej pri Senci mu bolo dňa 10.7.2024 doručené oznámenie o uložení zásielky. Oznámenie bude k dispozícií na Obecnom úrade v čase úradných hodín 18. dní.

Detail

08.07.2024

oznam

Oznámenie o uložení zásielky verejnou vyhláškou - Ján Daniš

Obec Kráľová pri Senci oznamuje občanovi Ján Daniš , trvale bytom Kráľová pri Senci, že Daňový úrad pobočka Senec mu dňa 8.7.2024 doručuje písomnosť verejnou vyhláškou. Písomnosť je k dispozícií na Daňovom úrade v pobočke Senec v čase úradných hodín 15 dní od vyvesenia

Detail

08.07.2024

oznam

Oznámenie o uložení zásielky verejnou vyhláškou - Ján Daniš

Obec Kráľová pri Senci oznamuje občanovi Ján Daniš , trvale bytom Kráľová pri Senci, že Daňový úrad pobočka Senec mu dňa 8.7.2024 doručuje písomnosť verejnou vyhláškou. Písomnosť je k dispozícií na Daňovom úrade v pobočke Senec v čase úradných hodín 15 dní od vyvesenia

Detail

08.07.2024

oznam

Oznámenie o uložení zásielky verejnou vyhláškou - Ján Daniš

Obec Kráľová pri Senci oznamuje občanovi Ján Daniš , trvale bytom Kráľová pri Senci, že Daňový úrad pobočka Senec mu dňa 8.7.2024 doručuje písomnosť verejnou vyhláškou. Písomnosť je k dispozícií na Daňovom úrade v pobočke Senec v čase úradných hodín 15 dní od vyvesenia

Detail

Ďalšie aktuality TU.
Úradná tabuľa TU.