Navigácia

Obsah

Aktuálne

17.07.2024

uzavierka

Uzávierka ciest

V súvislosti so spätnou úpravou ciest bude na uliciach Baroková, Športová, Poštová, Sadová a Kasárenská od pondelka 22.7.2024 počas prác dočasne obmedzená premávka. Prosíme neparkovať na verejnom priestranstve. Nádoby počas vývozu odpadu je nutné vyniesť na dostupné miesto pre zvozové vozidlo.

Detail

15.07.2024

miluje

Túlavé kino

Vynálezca - 10.7.2024 o 21:00 - odohraté Miluje ma, nemiluje ma - 24.7.2024 o 20:45 Prázdniny s Broučkem - 7.8.2024 o 20:30 Aristokratka vo vare - 21.8.2024 o 20:15

Detail

15.07.2024

pošta

Oznámenie o uložení zásielky Lukáš Ivičič

Obec Kráľová pri Senci oznamuje občanovi Lukáš Ivičič , trvale bytom Kráľová pri Senci, že na Obecnom úrade v Kráľovej pri Senci mu bolo dňa 15.7.2024 doručené oznámenie o uložení zásielky. Oznámenie bude k dispozícií na Obecnom úrade v čase

Detail

12.07.2024

záhr

Slovenský zväz záhradkárov

Vás pozýva na členskú schôdzu základnej organizácie zväzu záhradkárov. 14.7.2024 o 14:00 na Obecnom úrade Nový Svet

Detail

10.07.2024

cesta

UZÁVIERKA - BAROKOVÁ

Oznamujeme obyvateľom, že v súvislosti so spätnou úpravou ciest bude Baroková ulica (od Pálfyho po ČOV) od štvrtka 11.7.2024 počas prác od 7:00 -17:00 uzavretá a neprejazdná. Nádoby počas vývozu odpadu je nutné vyniesť na dostupné miesto pre zvozové vozidlo.

Detail

10.07.2024

Pošta

Oznámenie o uložení zásielky Lukáš Ivičič

Obec Kráľová pri Senci oznamuje občanovi Lukáš Ivičič , trvale bytom Kráľová pri Senci, že na Obecnom úrade v Kráľovej pri Senci mu bolo dňa 10.7.2024 doručené oznámenie o uložení zásielky. Oznámenie bude k dispozícií na Obecnom úrade v čase úradných hodín 18. dní.

Detail

10.07.2024

Pošta

Oznámenie o uložení zásielky Ivana Tatranská

Obec Kráľová pri Senci oznamuje občanovi Ivana Tatranská , trvale bytom Kráľová pri Senci, že na Obecnom úrade v Kráľovej pri Senci mu bolo dňa 10.7.2024 doručené oznámenie o uložení zásielky. Oznámenie bude k dispozícií na Obecnom úrade v čase úradných hodín 18. dní.

Detail

10.07.2024

pošta

Oznámenie o uložení zásielky Milan Fábry

Obec Kráľová pri Senci oznamuje občanovi Milan Fábry , trvale bytom Kráľová pri Senci, že na Obecnom úrade v Kráľovej pri Senci mu bolo dňa 10.7.2024 doručené oznámenie o uložení zásielky. Oznámenie bude k dispozícií na Obecnom úrade v čase úradných hodín 18. dní.

Detail

08.07.2024

oznam

Oznámenie o uložení zásielky verejnou vyhláškou - Ján Daniš

Obec Kráľová pri Senci oznamuje občanovi Ján Daniš , trvale bytom Kráľová pri Senci, že Daňový úrad pobočka Senec mu dňa 8.7.2024 doručuje písomnosť verejnou vyhláškou. Písomnosť je k dispozícií na Daňovom úrade v pobočke Senec v čase úradných hodín 15 dní od vyvesenia

Detail

08.07.2024

oznam

Oznámenie o uložení zásielky verejnou vyhláškou - Ján Daniš

Obec Kráľová pri Senci oznamuje občanovi Ján Daniš , trvale bytom Kráľová pri Senci, že Daňový úrad pobočka Senec mu dňa 8.7.2024 doručuje písomnosť verejnou vyhláškou. Písomnosť je k dispozícií na Daňovom úrade v pobočke Senec v čase úradných hodín 15 dní od vyvesenia

Detail

Ďalšie aktuality TU.
Úradná tabuľa TU.