Navigácia

Obsah

Aktuálne

19.06.2024

cyklojazdy

Nočné cyklojazdy

d.o. Fenix a Obec Kráľová pri Senci Vás pozývajú na II. ročník nočných cyklojázd. 6.7.2024 o 20:30 27.7.2024 o 20:30 31.8.2024 o 19:30 zraz na Sigotke. Vyhodnotenie bude 7.9.2024 na dňoch obce

Detail

18.06.2024

uzavierka

Uzávierka - Sadová ulica

Oznamujeme obyvateľom, že v súvislosti s budovaním kanalizácie bude zadná časť Sadovej ulice od stredy 19.06.2024 do piatka 21.6.2024 uzavretá.

Detail

17.06.2024

uzavierka

Uzávierka - Športová ulica

Oznamujeme obyvateľom, že v súvislosti s pripojením prečerpávacej stanice, bude Športová ulica od utorka 18.06.2024 do štvrtka 20.6.22024 neprejazdná.

Detail

17.06.2024

hz

Hodová zábava

Pozývame Vás na hodovú zábavu v piatok 21.6.2024 od 19:00 na Sigotke. Do tanca hrá skupina Renova. Pre deti je pripravená atrakcia - skákací hrad. Vstup voľný.

Detail

13.06.2024

pošta

Oznámenie o uložení zásielky Marcel Demjanovič

Obec Kráľová pri Senci oznamuje občanovi Marcel Demjanovič , trvale bytom Kráľová pri Senci, že na Obecnom úrade v Kráľovej pri Senci mu bolo dňa 13.6.2024 doručené oznámenie o uložení zásielky. Oznámenie bude k dispozícií na Obecnom úrade v čase úradných hodín 18. dní

Detail

11.06.2024

pošta

Oznámenie o uložení zásielky Alfréd Čajka

Obec Kráľová pri Senci oznamuje občanovi Alfréd Čajka , trvale bytom Kráľová pri Senci, že na Obecnom úrade v Kráľovej pri Senci mu bolo dňa 11.6.2024 doručené oznámenie o uložení zásielky. Oznámenie bude k dispozícií na Obecnom úrade v čase úradných hodín 18 dní.

Detail

07.06.2024

voľné pracovné miesto

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE V ŠJ PRI MŠ KRÁĽOVÁ PRI SENCI

Obec Kráľová pri Senci príjme do pracovného pomeru pomocnú silu do Školskej jedálni pri materskej škole.

Detail

04.06.2024

voľné pracovné miesto

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v MŠ Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci príjme do pracovného pomeru učiteľa/-ku do Materskej škole

Detail

30.05.2024

dd1x1

deň detí

Obec Kráľová pri Senci v spolupráci s miestnymi organizáciami pozývajú na "Deň Kráľovských detí" v zmenenom termíne - vo štvrtok 6.6.2024 od 17:00.

Detail

13.05.2024

RP

Rybárske preteky

18.5.2024 na toku čiernej vody medzi mostami na Sigotke a pri kostole štartovné nad 15 rokov 10€ deti do 15 rokov zdarma

Detail

Ďalšie aktuality TU.
Úradná tabuľa TU.