Navigácia

Obsah

Obec Kráľová pri Senci

Kráľová pri Senci, ležiaca v Podunajskom regióne, je obec s viac ako 2000 obyvateľmi. Nachádza sa v širšom okruhu Bratislavy s dobrým dopravným spojením. Skladá sa z miestnych častí Kráľová a Krmeš, ktoré symbolicky spája historický barokový most. V súčasnosti prebieha rozsiahla modernizácia obce, ktorá plánuje investovať významné zdroje do využitia termálnych prameňov.

Stručné dejiny obce

Obec sa nachádza približne 25 km východne od Bratislavy a je rozložená na oboch brehoch rieky Čierna voda. Obec v dnešnej podobe vznikla spojením dvoch obcí Krmeš a Kráľová v roku 1945. Najstaršie záznamy a archeologický výskum potvrdzuje starodávny pôvod uvedenej lokality. viac tu

Základné informácie 

Samosprávný kraj Bratislavský
Okres

Senec

Región

Podunajský

Počet obyvateľov 2305
Rozloha 1991 ha
Prvá písomná zmienka 1355

GEOGRAFICKÉ ÚDAJE

Geografická poloha obce:
Obec Kráľová pri Senci vznikla spojením dvoch obcí – Krmeš a Kráľová. Krmeš ležal naľavo od rieky Čierna voda, v blízkosti ciest Senec – Nitra.
Kráľová bola situovaná na pravom brehu rieky Čierna voda. Obe obce pripadli v roku 1938 horthyovskému Maďarsku, oslobodené boli 1.apríla 1945.
Po skončení 2. svetovej vojny sa spojili. K obci patrí aj časť Bodov, pôvodne Bodohás.


Susedné mestá a obce: Senec, Kostolná pri Dunaji, Hrubá Borša, Nový Svet, Hrubý Šúr, Tureň
Celková rozloha katastrálneho územia Krmeš je 3 397 590 m2 a Kráľovej pri Senci je 16 514 581 m2, spolu 19 912 171 m2.
Nadmorská výška: 128 m. n. m

Ulice

 

 • 8. mája
 • Bodov
 • Cintorínska
 • Družstevná
 • Hasičská
 • Hlavná
 • Kasárenská
 • Krátka
 • Krížna

 

 • Krmešská
 • Majerská
 • Malý Krmeš
 • Pálffyho
 • Pivovarnícka
 • Poštová
 • Pri Čiernej vode
 • Pri Hájiku
 • Pri Kaplnke

 

 • Pri veži
 • Récka
 • Sadová
 • Školská
 • Športová
 • Tehelňa
 • Termálna
 • Urbánska
 • Výhonská
 • Záhumenská

Symboly Obce

Erb Obce

Vo vyobrazení erbu je na pažiti pluh a za ním dva skrížené snopy. Na prednom snope je priviazaný kosáka a vpravo sa nachádza veľká kopa sena. Námet erbu vystihuje poľnohospodársky charakter obce a regiónu, v ktorom sa nachádza.

Vlajka Obce

Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov rovnakej šírky vo farbách bielej, zelenej, žltej, zelenej a modrej. Ukončená je tromi cípmi.

 

 

Pečať obce

Pečať obce je okrúhla, uprostred sa nachádza obecný symbol a vôkol kruhopis KRÁĽOVÁ PRI SENCI.