Navigácia

Obsah

O OBCI

Geografické údaje

Geografická poloha obce:
Obec Kráľová pri Senci vznikla spojením dvoch obcí – Krmeš a Kráľová. Krmeš ležal naľavo od rieky Čierna voda, v blízkosti ciest Senec – Nitra.
Kráľová bola situovaná na pravom brehu rieky Čierna voda. Obe obce pripadli v roku 1938 horthyovskému Maďarsku, oslobodené boli 1.apríla 1945.
Po skončení 2. svetovej vojny sa spojili. K obci patrí aj časť Bodov, pôvodne Bodohás.

mapka
Susedné mestá a obce: Senec, Kostolná pri Dunaji, Hrubá Borša, Nový Svet, Hrubý Šúr, Tureň
Celková rozloha katastrálneho územia Krmeš je 3 397 590 m2 a Kráľovej pri Senci je 16 514 581 m2, spolu 19 912 171 m2.
Nadmorská výška: 128 m. n. m

Ulice:

 • 8. mája
 • Bodov
 • Cintorínska
 • Družstevná
 • Hasičská
 • Hlavná
 • Kasárenská
 • Krátka
 • Krížna
 • Krmešská
 • Majerská
 • Malý Krmeš
 • Pálffyho
 • Pivovarnícka
 • Poštová
 • Pri Čiernej vode
 • Pri Hájiku
 • Pri Kaplnke
 • Pri veži
 • Récka
 • Sadová
 • Školská
 • Športová
 • Tehelňa
 • Termálna
 • Urbánska
 • Výhonská
 • Záhumenská

Demografické údaje:
2260 obyvateľov

Symboly obce

Erb obce

Vo vyobrazení erbu je na pažiti pluh a za ním dva skrížené snopy. Na prednom snope je priviazaný kosáka a vpravo sa nachádza veľká kopa sena. Námet erbu vystihuje poľnohospodársky charakter obce a regiónu, v ktorom sa nachádza.

ERB

Vlajka obce

Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov rovnakej šírky vo farbách bielej, zelenej, žltej, zelenej a modrej. Ukončená je tromi cípmi.

Vlajka

Pečať obce

Pečať obce je okrúhla, uprostred sa nachádza obecný symbol a vôkol kruhopis KRÁĽOVÁ PRI SENCI.