Navigácia

Obsah

KOMISIE OZ

  • komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov obce
  • komisia finančná, právna a sociálnych vecí
  • komisia pre kultúru, vzdelávanie a šport

 

Predsedovia  komisií:

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov obce 
Alena Heričová
AH

 


Komisia finančná, právna a sociálnych vecí
Mgr. Ľubomír Tuchscher
LT
 

 


Komisia pre kultúru, vzdelávanie a šport
Beata Podolská
BP

Členovia komisií:

z radu poslancov:

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov obce
Beata Podolská, Mgr. Ľubomír Tuchscher

Komisia finančná, právna a sociálnych vecí
Dáša Tóthová, Mgr. Petra Vlhová, PhD.

Komisia pre kultúru, vzdelávanie a šport
Prof. Mgr. Miroslav Daniš, Csc., Mgr. Jana Augustovičová