Navigácia

Obsah

KOMISIE OZ

  • komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov obce
  • komisia pre životné prostredie a rozvoj obce
  • komisia finančná, právna a sociálnych vecí
  • komisia pre kultúru, vzdelávanie a šport

 

Predsedovia  komisií:

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov obce 
Alena Heričová
Alena Heričová

 


Komisia pre životné prostredie a rozvoj obce.
Juraj Deák
Juraj Deák

 


Komisia finančná, právna a sociálnych vecí
Ing. Katarína Smiešková
Katarína Smiešková

 


Komisia pre kultúru, vzdelávanie a šport
Beata Podolská
Beata Podolská

Členovia komisií:

z radu poslancov:

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov obce
Ing. Katarína Smiešková, Beata Podolská

Komisia pre životné prostredie a rozvoj obce 
RNDr. Michal Konečný PhD., Mgr. Ľubomír Tuchscher, Martin Slávik, Dáša Tóthová

Komisia finančná, právna a sociálnych vecí
Alena Heričová, Dáša Tóthová

Komisia pre kultúru, vzdelávanie a šport
Prof. Mgr. Miroslav Daniš, Csc., Martin Slávik