Navigácia

Obsah

Kontakt

Obec Kráľová pri Senci

Sídlo: Kráľová pri Senci 326, 90050 Kráľová pri Senci
Zastúpenie: JUDr. Dušan Šebok, starosta obce

IČO: 00 306 061
DIČ: 2021006713

Bankové spojenie: IBAN SK65 5600 0000 0066 0207 8005
SWIFT : KOMASK2X

Starosta
JUDr. Šebok Dušan               telefon 0903 756 688 mailstarosta(@)kralovaprisenci.sk

Prednosta
Ing. Martin Berčík                  telefon 02/2129 2212 mailprednosta(@)kralovaprisenci.sk

Matrika
Ing. Martina Stanislavová    telefon 02/2129 2210 mail matrika(@)kralovaprisenci.sk

Ekonóm
Ing. Martina Konečná             telefon 02/2129 2211 mail ekonom(@)kralovaprisenci.sk

Dane a evidencia obyvateľov
Jana Križková                        telefon 02/2129 2213 mail dane(@)kralovaprisenci.sk

Stavebný úrad
                                                  telefon 02/21292217  mail stavebnyurad(@)kralovaprisenci.sk

Životné prostredie
Ing. Zuzana Čelková              telefon 02/21292214  mail zp(@)kralovaprisenci.sk

Obecný referent
Peter Moravčík                      telefon 02/2129 2210 mail urad(@)kralovaprisenci.sk

Kontrolór                             
Ing. Zuzana Berčíková         
telefon                            mailkontrolor(@)kralovaprisenci.sk
                                               

 

Úradné hodiny

Pondelok     - 7:30 - 12:00  13:00 - 15:30
Utorok          - 7:30 - 12:00  13:00 - 15:30
Streda          - 7:30 - 12:00  13:00 - 18:00
Štvrtok         - Nestránkový deň
Piatok           - 7:30 - 12:00

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár slúži k zaslaniu Vašej pripomienky či žiadosti.
Adresa:**
 
 
 

Poznámka:
1) * Povinné
2) ** Postačuje vyplniť len jeden z uvedených kontaktov