Navigácia

Obsah

Životné prostredie

K predloženiu žiadosti nieje potrebné dokladať prílohu:
list vlastníctva a výpis obchodného registra.

Dohoda o domácom kompostovaní Stiahnuté: 133x | 01.06.2021

Malý zdroj znečistenia ovzdušia - žiadosť o vydanie súhlasu ku kolaudácii *.pdf Stiahnuté: 33x | 07.03.2022

Malý zdroj znečistenia ovzdušia - žiadosť o vydanie súhlasu ku kolaudácii *.rtf Stiahnuté: 31x | 07.03.2022

Oznámenie Komunálny odpad FO *.pdf Stiahnuté: 1162x | 03.03.2022

Oznámenie Komunálny odpad FO *.rtf Stiahnuté: 33x | 03.03.2022

Oznámenie Komunálny odpad PO *.pdf Stiahnuté: 702x | 03.03.2022

Oznámenie Komunálny odpad PO *.rft Stiahnuté: 31x | 03.03.2022

Oznámenie o výrube dreviny *.pdf Stiahnuté: 37x | 07.03.2022

Oznámenie o výrube dreviny *.rtf Stiahnuté: 32x | 07.03.2022

Reklamácia poškodenia smetnej nádoby *.pdf Stiahnuté: 113x | 03.03.2022

Reklamácia poškodenia smetnej nádoby *.rtf Stiahnuté: 28x | 03.03.2022

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby studne pre potreby domácnosti *.pdf Stiahnuté: 40x | 07.03.2022

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby studne pre potreby domácnosti *.rtf Stiahnuté: 32x | 07.03.2022

Žiadosť o povolenie na umiestnenie malého zdroja znečistenia ovzdušia *.pdf Stiahnuté: 33x | 07.03.2022

Žiadosť o povolenie na umiestnenie malého zdroja znečistenia ovzdušia *.rtf Stiahnuté: 29x | 07.03.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny *.pdf Stiahnuté: 42x | 04.03.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny *.rtf Stiahnuté: 35x | 04.03.2022

Stránka

  • 1