Navigácia

Obsah

Životné prostredie

K predloženiu žiadosti nieje potrebné dokladať prílohu:
list vlastníctva a výpis obchodného registra.

Dohoda o domácom kompostovaní Stiahnuté: 149x | 01.06.2021

Malý zdroj znečistenia ovzdušia - žiadosť o vydanie súhlasu ku kolaudácii *.pdf Stiahnuté: 51x | 06.09.2022

Malý zdroj znečistenia ovzdušia - žiadosť o vydanie súhlasu ku kolaudácii *.rtf Stiahnuté: 45x | 06.09.2022

Oznámenie Komunálny odpad FO *.pdf Stiahnuté: 1,183x | 03.03.2022

Oznámenie Komunálny odpad FO *.rtf Stiahnuté: 45x | 03.03.2022

Oznámenie Komunálny odpad PO *.pdf Stiahnuté: 748x | 03.03.2022

Oznámenie Komunálny odpad PO *.rft Stiahnuté: 42x | 03.03.2022

Oznámenie o výrube dreviny *.pdf Stiahnuté: 49x | 07.03.2022

Oznámenie o výrube dreviny *.rtf Stiahnuté: 48x | 07.03.2022

Reklamácia poškodenia smetnej nádoby *.pdf Stiahnuté: 129x | 03.03.2022

Reklamácia poškodenia smetnej nádoby *.rtf Stiahnuté: 42x | 03.03.2022

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby studne pre potreby domácnosti *.pdf Stiahnuté: 57x | 07.03.2022

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby studne pre potreby domácnosti *.rtf Stiahnuté: 42x | 07.03.2022

Žiadosť o povolenie na umiestnenie malého zdroja znečistenia ovzdušia *.pdf Stiahnuté: 45x | 07.03.2022

Žiadosť o povolenie na umiestnenie malého zdroja znečistenia ovzdušia *.rtf Stiahnuté: 41x | 07.03.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny *.pdf Stiahnuté: 57x | 04.03.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny *.rtf Stiahnuté: 51x | 04.03.2022

Stránka

  • 1