Obsah

Knižnica

Otváracie hodiny
Pondelok 15:00 18:00
Piatok 15:00 18:00

Obecná knižnica obec Kráľová pri Senci

Štatút obecnej knižnice v Kráľovej pri Senci