Navigácia

Obsah

POSLANCI OZ

Poslanci obecného zastupiteľstva zvolení v priamych voľbách
do orgánov samosprávy obce dňa 29. októbra 2022 :

 

 • Prof. Mgr.  Miroslav Daniš, CSc.
  Vladimír Daniš
   
 • Juraj Deák
  JD
   
 • Alena Heričová
  AH
   
 • RNDr. Michal Konečný, PhD.
  MK
   
 • Beata Podolská
  BP
   
 • Mgr. Jana Augustovičová
  JA
   
 • Mgr. Petra Vlhová, PhD.
  PV
   
 • Dáša Tóthová
  DT
   
 • Mgr. Ľubomír Tuchscher
  LT