Obsah

Uznesenia OZ

rok 2024

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 20.03.2024 Stiahnuté: 28x | 22.03.2024

rok 2023

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 13.12.2023 Stiahnuté: 60x | 18.12.2023

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 27.09.2023 Stiahnuté: 85x | 29.09.2023

Oprava zrejmej chyby v písaní Uznesenia 49/OZ/2023 zo dňa 18.04.2023 Stiahnuté: 55x | 20.07.2023

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 21.06.2023 Stiahnuté: 82x | 26.06.2023

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 18.04.2023 Stiahnuté: 89x | 21.04.2023

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 08.03.2023 Stiahnuté: 100x | 10.03.2023

rok 2022

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 14.12.2022 Stiahnuté: 137x | 19.12.2022

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 16.11.2022 Stiahnuté: 112x | 18.11.2022

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 14.09.2022 Stiahnuté: 139x | 16.09.2022

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 15.06.2022 Stiahnuté: 152x | 15.07.2022

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 09.03.2022 Stiahnuté: 171x | 11.03.2022

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 09.02.2022 Stiahnuté: 186x | 21.02.2022

rok 2021

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 08.12.2021 Stiahnuté: 220x | 10.12.2021

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 17.11.2021 Stiahnuté: 172x | 19.11.2021

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 08.09.2021 Stiahnuté: 294x | 10.09.2021

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 21.07.2021 Stiahnuté: 251x | 23.07.2021

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 16.06.2021 Stiahnuté: 290x | 18.06.2021

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 21.04.2021 Stiahnuté: 291x | 22.04.2021

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 03.03.2021 Stiahnuté: 302x | 08.03.2021

Stránka