Obsah

Uznesenia OZ

rok 2017

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 19.4.2017 Stiahnuté: 604x | 21.02.2018

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 13.7.2017 Stiahnuté: 506x | 21.02.2018

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 8.6.2017 Stiahnuté: 523x | 21.02.2018

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 7.12.2017 Stiahnuté: 607x | 21.02.2018

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 7.9.2017 Stiahnuté: 619x | 21.02.2018

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 2.3.2017 Stiahnuté: 509x | 21.02.2018

rok 2016

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 14.11.2016 Stiahnuté: 572x | 21.02.2018

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 11.5.2016 Stiahnuté: 417x | 21.02.2018

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 8.6.2016 Stiahnuté: 458x | 21.02.2018

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 7.12.2016 Stiahnuté: 776x | 21.02.2018

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 7.9.2016 Stiahnuté: 465x | 21.02.2018

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 2.3.2016 Stiahnuté: 427x | 21.02.2018

rok 2015

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 29.12.2015 Stiahnuté: 380x | 21.02.2018

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 29.10.2015 Stiahnuté: 410x | 21.02.2018

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 27.7.2015 Stiahnuté: 376x | 21.02.2018

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 27.5.2015 Stiahnuté: 383x | 21.02.2018

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 25.3.2015 Stiahnuté: 365x | 21.02.2018

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 23.6.2015 Stiahnuté: 439x | 21.02.2018

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 11.3.2015 Stiahnuté: 540x | 21.02.2018

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 9.9.2015 Stiahnuté: 370x | 21.02.2018

Stránka