Navigácia

Obsah

Oznámenie o uložení zásielky

Správy

pošta

Oznámenie o uložení zásielky - Martin Mach

Obec Kráľová pri Senci oznamuje občanovi Martin Mach, trvale bytom Kráľová pri Senci, že na Obecnom úrade v Kráľovej pri Senci mu bola dňa 21.01.2022 doručená zásielka do vlastných rúk.
Oznámenie bude k dispozícií na Obecnom úrade v čase úradných hodín od 21.01.2022 - 08.02.2022. celý text

ostatné | 21. 1. 2022 | Autor: Správca Webu
pošta

Oznámenie o uložení zásielky - Alfréd Čajka

Obec Kráľová pri Senci oznamuje občanovi Alfréd Čajka, trvale bytom Kráľová pri Senci, že na Obecnom úrade v Kráľovej pri Senci mu bolo dňa 07.01.2022 doručené oznámenie o uložení zásielky.
Oznámenie bude k dispozícií na Obecnom úrade v čase úradných hodín od 07.01.2022 do 25.01.2022 celý text

ostatné | 10. 1. 2022 | Autor: Správca Webu