Navigácia

Obsah

Oznámenie o uložení zásielky

Správy

pošta

Oznámenie o uložení zásielky Ján Daniš

Obec Kráľová pri Senci oznamuje občanovi
Ján Daniš,
trvale bytom Kráľová pri Senci, že Daňový úrad pobočka Senec mu dňa 29.11.2023 doručuje písomnosť verejnou vyhláškou.
Písomnosť je k dispozícií na Daňovom úrade v pobočke Senec v čase úradných hodín 15 dní od vyvesenia. celý text

ostatné | 29. 11. 2023 | Autor: Správca Webu
pošta

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY Ivana Tatranská

Obec Kráľová pri Senci oznamuje občanovi Ivana Tatranská,
trvale bytom Kráľová pri Senci, že na Obecnom úrade v Kráľovej pri Senci jej bolo 18.08.2023 doručené oznámenie o uložení zásielky.
Oznámenie bude k dispozícií na Obecnom úrade v čase úradných hodín od 18.8.2023 do 04.09.2023 celý text

ostatné | 18. 8. 2023 | Autor: Martina Konečná
pošta

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY MARCEL MURÍN

Obec Kráľová pri Senci oznamuje občanovi Marcel Murín, bytom Kráľová pri Senci, že mu na Obecnom úrade v Kráľovej pri Senci bolo dňa 14.08.2023 doručené Oznámenie o uložení zásielky.
Oznámenie bude k dispozícií 18 dní 14.08.2023 - 01.09.2023 na Obecnom úrade v čase úradných hodín. celý text

ostatné | 15. 8. 2023 | Autor: Martina Konečná
posta

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Linda Szalayová

Obec Kráľová pri Senci oznamuje občanovi Linda Szalayová, bytom Kráľová pri Senci, že jej na Obecnom úrade v Kráľovej pri Senci bolo dňa 10.03.2023 doručené Upovedomenie o začatí exekúcie.
Upovedomenie bude k dispozícií 18 dní 10.03.2023 - 28.03.2023 na Obecnom úrade v čase úradných hodín celý text

ostatné | 10. 3. 2023 | Autor: Martina Konečná