Navigácia

Obsah

Zamestnanci

Starosta obce
DS
JUDr. Šebok Dušan
tel: 0903 756 688 
e-mail: starosta(@)kralovaprisenci.sk

Prednosta obecného úradu
MB
Ing. Martin Berčík
tel: 02/2129 2212
e-mail: prednosta(@)kralovaprisenci.sk

Matrika
MS
Ing. Martina Stanislavová
tel: 02/2129 2210
e-mail: matrika(@)kralovaprisenci.sk

Ekonómka obce
MK

Ing. Martina Konečná
tel:02/2129 2211
e-mail: ekonom(@)kralovaprisenci.sk

Dane a evidencia obyvateľov
JK
Jana Križková  
tel: 02/2129 2213
e-mail: dane(@)kralovaprisenci.sk

Obecný referent
PM
Peter Moravčík 
tel: 02/2129 2210
e-mail: urad(@)kralovaprisenci.sk

 

Životné prostredie

ZC
Ing. Zuzana Čelková
tel: 02/2129 2214
e-mail: zp(@)kralovaprisenci.sk

 

Stavebný úrad

 
tel: 02/2129 2217
e-mail: stavebnyurad(@)kralovaprisenci.sk

 


 

Obec Kráľová pri Senci
Sídlo: Kráľová pri Senci 326, 90050 Kráľová pri Senci
Zastúpenie: JUDr. Dušan Šebok, starosta obce

IČO: 00 306 061
DIČ: 2021006713

Číslo účtu: 6602078005/5600
IBAN: SK65 5600 0000 0066 0207 8005