Navigácia

Obsah

Projekty

# A Á Ä B C Č D Ď DZ E É F G H CH I Í J K L Ĺ Ľ M N Ň O Ó Ô P Q R Ŕ S Š T Ť U Ú V W X Y Ý Z Ž
Betlehem s františkánom Svetoslavom Veiglom

Betlehem s františkánom Svetoslavom Veiglom

S podporou z BSK zrealizovala obec projekt Betlehem s františkánom Svetoslavom Veiglom

Elektromobil, Kráľová pri Senci.pdf 1

Elektromobil, Kráľová pri Senci.pdf

S podporou Environmentálneho fondu obec obstarala elektromobil.

Havrijný stv podláh v triedach ZŠ  1

Havarijný stav podláh v triedach ZŠ

S podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa v roku 2017 podarilo obci zrekonštruovať havarijný stav podláh v Základnej škole.

III. etapa cyklotrasy

III. etapa cyklotrasy v Kráľovej pri Senci

III.etapa cyklotrasy v Kráľovej pri Senci
Dopytovo orientovaný projekt

Výška poskytnutého príspevku: 250 053,81€

Nadstavba materskej školy Kráľová pri Senci

Nadstavba materskej školy Kráľová pri Senci

Rozšírenie kapacity existujúceho objektu MŠ v obci Kráľová pri Senci.

#

NÁUČNÝ CHODNÍK – HISTORICKÁ ČASŤ 1 ETAPA

S podporou z nadácie Points prebehlo vybudovanie Náučný chodníka – historická časť 1. etapa

Obnova požiarnej zbrojnice Kráľová pri Senci  – I. a II. etapa 1

Obnova požiarnej zbrojnice Kráľová pri Senci – I. a II. etapa

V roku 2018 obec s podporou Ministerstva vnútra SR Prezídium Hasičského a záchranného zboru zrekonštruovala Požiarnu zbrojnicu.

Plagát

Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci

V roku 2019 - 2020 obec Obstarala nové učebne ZŠ Kráľova pri Senci s podporou Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020.

plagát

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kráľová pri Senci.

V roku 2018 obec zaobstarala kompostéry s podporou Kohézneho fondu EÚ.

ZŠ

Prístavba základnej školy a telocvične v Kráľovej pri Senci

Zvýšenie kapacity základnej školy Kráľová pri Senci v kontexte vytvorenia dostatočného priestoru pre rozvoj SMART funkcií a dobrého prostredia na vzdelávanie žiakov.

Prístavba základnej školy Kráľová pri Senci 1

Prístavba základnej školy Kráľová pri Senci

V spolupráci s Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR obec vybudovala nové kapacity Základnej školy v Kráľovej pri Senci.

 Protiprašnosť - Zlepšovanie kvality ovzdušia v obci Kráľová pri Senci 1

Protiprašnosť - Zlepšovanie kvality ovzdušia v obci Kráľová pri Senci

Obec v roku 2018 s podporou Environmentálneho fondu nakúpila techniku a vysadila zelenú infraštruktúru na zlepšovanie kvality ovzdušia v obci.

#

REŠTAUROVANIE DIELA SOCHY SV. FLORIÁNA

S podporou z BSK prebehlo reštaurovanie sochy sv. Floriána.

migr

Riešenie migračných výziev v obci Kráľová pri Senci

Cieľom projektu je refundácia výdavkov obce spojených s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine.

Betlehem

Rozšírenie Betlehemu v Kráľovej pri Senci

S podporou z BSK zrealizovala obec projekt "Rozšírenie Betlehemu v Kráľovej pri Senci"

Rozšírenie využitia areálu na motorický vývoj detí 1

Rozšírenie využitia areálu na motorický vývoj detí

S podporou z BSK obec zrekonštruovala detské ihrisko na Sigotke.

Sanácia lokalít s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kráľová pri Senci 1

Sanácia lokalít s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kráľová pri Senci

S podporou z Environmentálneho fondu obec v roku 2016 vyčistila čierne skládky v obci.

fontana

Vodný prvok v kontexte s históriou

Vodný prvok v kontexte s históriou

Výmena povrchu na multifunkčnom ihrisku 1

Výmena povrchu na multifunkčnom ihrisku

S podporou Úradu vlády SR v v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018 obec zabezpečila výmenu povrchu na multifunkčnom ihrisku v areáli Základnej školy Kráľová pri Senci.

Výstavba obecného trhoviska Kráľová pri Senci

Výstavba obecného trhoviska Kráľová pri Senci

Výstavba obecného trhoviska Kráľová pri Senci

Zacvičme si v Kráľovej pri Senci

Zacvičme si v Kráľovej pri Senci

Zacvičme si v Kráľovej pri Senci

#

ZHODNOCOVANIE BRO V OBCI KRÁĽOVÁ PRI SENCI

V spolupráci z Environmentálnym fondom prebehlo zhodnocovanie BRO.

ocu budova

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Kráľová pri Senci

S podporou Environmentálneho fondu obec zrekonštuovala budovu obecného úradu Kráľová pri Senci.

Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Kráľová pri Senci 1

Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Kráľová pri Senci

S podporou Environmentálneho fondu obec zrekonštuovala Materkú školu Kráľová pri Senci.

zateplenie

Zníženie energetickej náročnosti objektu telocvične – Kráľová pri Senci

Zníženie energetickej náročnosti objektu telocvične – Kráľová pri Senci

Zvýšenie bezpečnosti a využitia areálu na motorický vývoj detí 1

Zvýšenie bezpečnosti a využitia areálu na motorický vývoj detí

S dotáciou od Ministerstva financií obec vybudovala nové oplotenie na Sigotke a rozšírila mobiliár na detskom ihrisku.

knižnica

Zvýšenie odolnosti a udržateľnosti obecnej knižnice v Kráľovej pri Senci

Príprava obecnej knižnice v Kráľovej pri Senci na poskytovanie služieb v novom prostredí, v dôsledku podpory znížiť vysoké prevádzkové náklady súvisiace so zastaraným technologickým vybavením, zabezpečiť vhodné technologické a hygienické podmienky pre návštevníkov, interakciu s návštevníkmi a udržať ich lojalitu do budúcnosti.