Navigácia

Obsah

Významné osobnosti obce

Svetloslav Veigl, vlastné meno Ferdinand Veigl, kňazské meno PhDr. Ferdinand ClarusSvetloslav Veigl Veigl OFM, pseudonymy Andrej Smolko, Fr. Klárus, Klár Veigel a i. (* 24. december 1915, Horňany – † 17. február 2010, Kráľová pri Senci) bol slovenský básnik, reprezentant slovenskej katolíckej moderny, katolícky rehoľný kňaz – františkán.Pochádzal z roľníckej rodiny a vzdelanie získaval v Leviciach, Bánovciach nad Bebravou, Ružomberku a v Levoči. V roku 1932 vstúpil do františkánskej rehole a pokračoval v štúdiu v Malackách, kde v roku 1936 aj zmaturoval. V rokoch 1936 – 1937 študoval na bohosloveckej fakulte v Salzburgu a v rokoch 1937 – 1940 v Bratislave. Kňazom sa stal 16. júna 1940. V rokoch 1940 – 1944 pokračoval v štúdiu na filozofickej fakulte v Bratislave (odbor slovenčina-filozofia) a v roku 1946 získal titul doktora filozofie. Pôsobil ako stredoškolský profesor, okrem iného aj na Gymnáziu rádu sv. Františka v Malackách. Po poštátnení cirkevných škôl odišiel do duchovnej správy a pôsobil na viacerých miestach Trnavskej diecézy. Od roku 1978 pôsobil v Kráľovej pri Senci, kde žil ako dôchodca a je pochovaný. Jeho literárny prínos bol okrem iného ocenený Cenou J. C. Hronského za celoživotné básnické dielo v rámci katolíckej moderny (2002) a Pribinovým krížom I. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti literatúry (2006).
V roku 2015 sa v tunajšom Kostole sv. Jána Krstiteľa konali oslavy na počesť výročia nedožitých 100-ých narodenín, za účasti širokej verejnosti, propagované v médiách, napr.