Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

2018/03/004

1 400,00 EUR jedentisícštyristo

Obec Kráľová pri Senci

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

14.03.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2017

2018/03/003

1 000,00 EUR jedentisíc

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov v Kráľovej pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

29.11.2023

Zmlulva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

2023/11/006

0,00 EUR

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

obec

21.11.2023

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NF

2023/11/004

0,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

obec

30.01.2020

Zmluva o dielo

2020/01/007

23 498,30 EUR dvadsaťtritisícštyristodeväťdesiatosem, 30/100

BEST LAND, s.r.o., Kráľová pri Senci 743, 90050 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

23.07.2019

Dohoda o grante v rámci nástroja na prepájanie Európy (NPE) - WiFi4EU

2019/08/001

15 000,00 EUR pätnásťtisíc

INEA

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: