Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.11.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2018/11/005

Neuvedené

Ondrej Surmák

Obec Kráľová pri Senci

16.10.2018

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002426 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

2018/10/003

25 000,00 EUR dvadsaťpäťtisíc

Slovenská republika

Obec Kráľová pri Senci

04.10.2018

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

2018/10/002

1 342,08 EUR tisíctristoštyridsaťdva 08/100

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

02.10.2018

Nájomná zmluva

2018/10/001

3,00 EUR tri

Lenka Gogová-Chloe and you

Obec Kráľová pri Senci

01.11.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2018/11/006

Neuvedené

Rastislav Terneny, Vladimír Tušš

Obec Kráľová pri Senci

01.10.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2018/10/004

10,00 EUR Desať

Adrián Juriček

Obec Kráľová pri Senci

01.10.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2018/10/005

10,00 EUR desať

Sport club Senec

Obec Kráľová pri Senci

01.10.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2018/10/007

2,70 EUR dve 70/100

Tony Pearce

Obec Kráľová pri Senci

01.10.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2018/10/006

Neuvedené

Ľubomír Hinca, Peter Terneny

Obec Kráľová pri Senci

20.09.2018

Servisná zmluva č. SZ 2018 25. / TT. / LL.

2018/09/004

Neuvedené

AGROSERVIS spol. s.r.o., Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno

Obec Kráľová pri Senci

11.09.2018

Dodatok k nájomnej zmluve č. 293-700-2013

2018/09/003

100,00 EUR jednosto

SLOVENSKÝ HYDROMETEOEOROLOGICKÝ ÚSTAV

Obec Kráľová pri Senci

10.09.2018

Dodatok č.1 k zámennej zmluve zo dňa 6.6.2018

2018/09/002

Neuvedené

Ing. Marek Sopko

Obec Kráľová pri Senci

06.09.2018

Mandátna zmluva 06/2018

2018/09/001

1 200,00 EUR tisícdvesto

NYX s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

03.09.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2018/09/005

10,00 EUR desať

Irena Gábrišová

Obec Kráľová pri Senci

03.09.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2015/09/006

20,00 EUR dvadsať

Gratex, p. Polek

Obec Kráľová pri Senci

03.09.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2018/09/007

10,00 EUR desať

Ivan Gräczer

Obec Kráľová pri Senci

03.09.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2018/09/008

10,00 EUR desať

Miroslav Gatiaľ

Obec Kráľová pri Senci

03.09.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2018/09/009

2,70 EUR dve 70/100

Iveta Chovančíková

Obec Kráľová pri Senci

30.08.2018

Dohoda o spoločnom školskom obvode

2018/08/008

Neuvedené

Obec Kostolná pri Dunaji

Obec Kráľová pri Senci

28.08.2018

ZMLUVA č. 128143 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

2018/08/009

53 581,00 EUR päťdesiattritisícpäťstoosemdesiatjeden

Enviromentálny fond

Obec Kráľová pri Senci

27.08.2018

Dohoda o spoločnom školskom obvode - dodatok

2018/08/007

Neuvedené

Obec Hrubá Borša

Obec Kráľová pri Senci

27.08.2018

Dohoda o spoločnom školskom obvode - dodatok

2018/08/006

Neuvedené

Obec Kostolná pri Dunaji

Obec Kráľová pri Senci

21.08.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZP

2018/08/005

Neuvedené

Ján Šlachtič

Obec Kráľová pri Senci

13.08.2018

Zmluva o dielo č. 97/2018

2018/08/010

1 000,00 EUR Tisíc

VF Project&Marketing s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šala - Veea

Obec Kráľová pri Senci

09.08.2018

Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu "Kráľovská slávnosť"

2018/08/003

7 500,00 EUR sedemtisícpäťsto

Region Senec

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: