Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.01.2019

Zmluva o poskytnutí poradenských služieb pri verejnom obstarávaní

2019/01/004

2 950,00 EUR dvetisícdeväťstopäťdesiat

Tatra Tender s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

21.01.2019

Zmluva o posudkovej lekárskej činnosti

2019/01/002

Neuvedené

MUDr. Michal Hudák, MPH

Obec Kráľová pri Senci

18.01.2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

2019/01/001

1 500,00 EUR

JUDr. Lýdia Rácková

Obec Kráľová pri Senci

14.01.2019

Dodatok č.1 ku Kúpna zmluva č. Z201830589_Z uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

2019/01/005

Neuvedené

ELKOPLAST Slovakia, s.r.o., Partizánska 493/80, 914 51 Trenčianske Teplice

Obec Kráľová pri Senci

02.01.2019

Bezodplatný prevod Č.1_2019 o odovzdaní a prevzatí majetku

2019/01/005

Neuvedené

Základná škola Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

02.01.2019

Zmluva o nájme priestorov

2019/01/003

Neuvedené

iclean, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

01.01.2019

Zmluva č. ZNR1111201895

2018/12/012

Neuvedené

ENVI-PAK, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

27.12.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

2018/12/011

Neuvedené

MAPA Slovakia Digital s. r. o., Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

20.12.2018

Zmluva o združenej dodávke plynu

2018/12/010

Neuvedené

Stredoslovenská energetika Holding, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Kráľová pri Senci

20.12.2018

Kúpna zmluva

2018/12/009

533 333,00 EUR päťstotridsaťtritisíc tristotridstaťtri

PHP Group s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

18.12.2018

Dohoda č.18/SC/2019/§10

2018/12/006

Neuvedené

Úrad práce, soociálnych vecí a rodiny Pezinok

Obec Kráľová pri Senci

17.12.2018

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP č.zmluvy OPKZP_PO1_SC

2018/12/008

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Kráľová pri Senci

13.12.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík

2018/12/007

Neuvedené

Slovak Telekom

Obec Kráľová pri Senci

12.12.2018

Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb

2018/12/004

Neuvedené

Slovak Telekom

Obec Kráľová pri Senci

12.12.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

2018/12/003

Neuvedené

Slovak Telekom

Obec Kráľová pri Senci

12.12.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

2018/12/002

Neuvedené

Slovak Telekom

Obec Kráľová pri Senci

11.12.2018

Zmluva o inzercii

2018/12/001

68,40 EUR šesťdesiatosem 40/100

RegionPRESS s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

05.12.2018

Dodatok č.4 k zmluve o zbere a zneškodňovaní KO v obci KpS

2018/12/005

Neuvedené

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

27.11.2018

dodatok ku kúpnej zmluvy č. Z201838870_Z

2018/11/009

Neuvedené

AUTO - IMPEX spol. s r.o.

Obec Kráľová pri Senci

21.11.2018

Zmluva č.130216 08U02

2018/11/004

36 080,00 EUR tridsaťšesťtisícosemdesiat

Enviromentálny fond

Obec Kráľová pri Senci

20.11.2018

Zmluva o dielo 2018/11/003

2018/11/003

17 223,68 EUR Sedemnásťtisícdvestodvadsaťtri 68/100

M.Cup Production s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

07.11.2018

Kúpna zmluva

2018/11/002

1,00 EUR jedno

Mgr. Erik Višňovský

Obec Kráľová pri Senci

05.11.2018

Zmluva o inzercii

2018/11/001

100,80 EUR jednosto 80/100

RegionPRESS s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

01.11.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2018/11/008

20,00 EUR dvadsať

VK GAB Senec

Obec Kráľová pri Senci

01.11.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2018/11/007

10,00 EUR Desať

oz. KLUB IT ŠPECIALISTOV KPS

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: