Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.07.2020

Zmluva o grantovom účte

2020/07/005

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

09.07.2020

Kúpna zmluva

2020/07/004

1,00 EUR jeden

Juraj Mačaj

Obec Kráľová pri Senci

09.07.2020

Kúpna zmluva

2020/07/003

1,00 EUR jeden

Valent Juraj

Obec Kráľová pri Senci

09.07.2020

Zmluva o dielo č.26-03/2020

2020/07/002

350,00 EUR tristopäťdesiat

VT Project & Consulting s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

01.07.2020

Zámenná zmluva

2020/07/001

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo v Kráľovej pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

29.06.2020

Dodatok č.1 k zmluve o dielo na stavebné práce

2020/06/004

Neuvedené

ROSASPOL, s.r.o., Vajanského 1772/3, 95501 Topoľčany

Obec Kráľová pri Senci

29.06.2020

Zmluva o dielo č.27/2020

2020/06/003

3 500,00 EUR tritisícpäťsto

VT Project & Consulting s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

19.06.2020

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

2020/06/002

700,00 EUR sedemsto

JUDr. Lýdia Rácková

Obec Kráľová pri Senci

02.06.2020

Dodatok č.3

2020/06/001

262,50 EUR dvestošesťdesiatdva 50/100

MADE spol. s r.o.

Obec Kráľová pri Senci

28.05.2020

Zmluva o dielo na stavebné práce

2020/05/017

234 757,91 EUR dvestotridsaťštyritisícsedemstopäťdesiatsedem 91/100

ROSASPOL, s.r.o., Vajanského 1772/3, 95501 Topoľčany

Obec Kráľová pri Senci

28.05.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 3/2018

2020/05/016

Neuvedené

VF Project&Marketing s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šala - Veea

Obec Kráľová pri Senci

25.05.2020

Nájomná zmluva č. BA/2020/330/24

2020/05/015

152,73 EUR stopäťdesiatdva,73/100

Slov.vodohosp.podnik š.p., Karloveska 2, 84217 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

25.05.2020

Nájomná zmluva č. BA/2020/330/23

2020/05/014

Neuvedené

Slov.vodohosp.podnik š.p., Karloveska 2, 84217 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

25.05.2020

Nájomná zmluva č. BA/2020/330/22

2020/05/013

Neuvedené

Slov.vodohosp.podnik š.p., Karloveska 2, 84217 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

25.05.2020

Nájomná zmluva č. BA/2020/330/25

2020/05/012

548,68 EUR päťstoštyridsaťosem 68/100

Slov.vodohosp.podnik š.p., Karloveska 2, 84217 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

06.05.2020

Zmluva o nájme služobného bytu

2020/05/011

203,00 EUR dvestotri

Eva Okenwa

Obec Kráľová pri Senci

06.05.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny 9409508179

2020/05/010

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

06.05.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny 9409508176

2020/05/009

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

06.05.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny 9409508195

2020/05/008

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

06.05.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny 9409508196

2020/05/007

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

06.05.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny 9409508197

2020/05/006

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

06.05.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny 9409508178

2020/05/005

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

06.05.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny 9409508178

2020/05/004

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

06.05.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny 9409508194

2020/05/003

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

06.05.2020

Kúpna zmluva

2020/05/002

3 270,00 EUR tritisícsvestosedemdesiat

MUDr. Lucian Šuplata

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: