Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.03.2020

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET č. 41

2020/03/017

14,40 EUR štrnásť 40/100

Tlapnet SK, a. s.

Obec Kráľová pri Senci

30.03.2020

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET č. 40

2020/03/016

14,40 EUR štrnásť 40/100

Tlapnet SK, a. s.

Obec Kráľová pri Senci

30.03.2020

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET č. 39

2020/03/015

14,40 EUR štrnásť 40/100

Tlapnet SK, a. s.

Obec Kráľová pri Senci

30.03.2020

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET č. 38

2020/03/014

14,40 EUR štrnásť 40/100

Tlapnet SK, a. s.

Obec Kráľová pri Senci

30.03.2020

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET č. 36

2020/03/012

14,40 EUR štrnásť 40/100

Tlapnet SK, a. s.

Obec Kráľová pri Senci

30.03.2020

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET č. 35

2020/03/011

14,40 EUR štrnásť 40/100

Tlapnet SK, a. s.

Obec Kráľová pri Senci

30.03.2020

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET č. 34

2020/03/010

14,40 EUR štrnásť 40/100

Tlapnet SK, a. s.

Obec Kráľová pri Senci

30.03.2020

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET č.18

2020/03/008

19,99 EUR devätnásť 99/100

Tlapnet SK, a. s.

Obec Kráľová pri Senci

23.03.2020

Zmluva č 1420 063

2020/03/007

1 400,00 EUR jedentisícštyristo

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Kráľová pri Senci

20.03.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2020

2020/03/006

6 000,00 EUR šesťtisíc

Miestny športový klub Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

20.03.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2020

2020/03/005

1 500,00 EUR jedentisípäťsto

Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - okolie

Obec Kráľová pri Senci

20.03.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2020

2020/03/004

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov v Kráľovej pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

20.03.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2020

2020/03/003

6 000,00 EUR šesťtisíc

DHZ Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

11.03.2020

Zmluva o nájme služobného bytu

2020/03/002

100,00 EUR jednosto

Viktória Kulinová

Obec Kráľová pri Senci

06.03.2020

Zmluva o dielo

2020/03/001

30 662,82 EUR tridsaťtisícšesťstošesťdesiatdva 82/100

KALIANT s. r. o., Záhradná 658/63, 90023 Viničné

Obec Kráľová pri Senci

18.02.2020

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

2020/02/001

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

31.01.2020

Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

2020/01/005

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Kráľová pri Senci

30.01.2020

Nájomná zmluva

2020/01/009

1,00 EUR jeden

KALIANT s. r. o., Záhradná 658/63, 90023 Viničné

Obec Kráľová pri Senci

30.01.2020

Nájomná zmluva

2020/01/008

1,00 EUR jeden

KALIANT s. r. o., Záhradná 658/63, 90023 Viničné

Obec Kráľová pri Senci

29.01.2020

Darovacia zmluva

2020/01/006

1 800,00 EUR jedentisícosemsto

JUDr. Dušan Šebok

Obec Kráľová pri Senci

27.01.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2020/01/004

1 100,00 EUR jedentisícsto

Mgr. Ing. Katarína Šašková - audítor

Obec Kráľová pri Senci

22.01.2020

ZMLUVA O DIELO

2020/01/003

Neuvedené

PROUNION, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

20.01.2020

Zmluva o dielo

2020/01/010

1 200,00 EUR jedentisícdvesto

VT Project & Consulting s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

10.01.2020

Kúpna zmluva

2020/01/002

1 385,00 EUR jedentisíctristoosemdesiatpäť

Ľubica Šrámková

Obec Kráľová pri Senci

07.01.2020

Kúpna zmluva

2020/01/001

4 400,00 EUR štyritisícštyristo

Škola.sk, s. r. o.

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: