Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.01.2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

2024/01/005

Neuvedené

Kuricová Mária

Obec Kráľová pri Senci

08.01.2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

2024/01/004

Neuvedené

Blaho Miroslav

Obec Kráľová pri Senci

08.01.2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

2024/01/003

Neuvedené

Sivoňová Eva, Ing.

Obec Kráľová pri Senci

08.01.2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

2024/01/002

Neuvedené

Konečná Martina, Ing.

Obec Kráľová pri Senci

08.01.2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

2024/01/001

Neuvedené

Križková Jana

Obec Kráľová pri Senci

20.12.2023

Kúpna zmluva

2023/12/004

1,00 EUR

Branislav Smělík

Obec Kráľová pri Senci

20.12.2023

Kúpna zmluva

2023/12/003

1,00 EUR

Martin Ondruška a Ing. Zuzana Gašparíková

Obec Kráľová pri Senci

20.12.2023

ZMLUVA o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby

2023/12/002

Neuvedené

RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o.

Obec Kráľová pri Senci

12.12.2023

Darovacia zmluva

2023/12/001

Neuvedené

Koľko Lásky o.z.

Obec Kráľová pri Senci

21.11.2023

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

2023/11/005

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

obec

13.11.2023

Dohoda o používaní súkromného motorového vozdila pri pracovných cestách

2023/11/003

Neuvedené

Ing. Martin Berčík

obec

02.11.2023

Darovacia zmluva

2023/11/001

Neuvedené

MTP SPV 1,s.r.o.

obec

27.10.2023

KÚPNA ZMLUVA

2023/10/004

50,00 EUR

Richard a Tatjana Bedecsová,

obec

18.10.2023

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

2023/10/003

Neuvedené

MTP SPV 1,s.r.o.

obec

16.10.2023

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 253

2023/10/002

Neuvedené

Križková Jana

obec

10.10.2023

Dodatok č. 6 zo dňa 04.10.2023 k Poistnej zmluve č.: 2406087019

2023/10/001

2 579,27 EUR

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Obec Kráľová pri Senci

29.09.2023

Zmluva o poskytovaní služieb

2023/09/009

1 165,68 EUR

ALŽBETIN DOM, o.z.

Obec Kráľová pri Senci

29.09.2023

dohoda o príležitostnom spoločnom obstarávaní

2023/09/008

Neuvedené

Obec Bernolákovo

Obec Kráľová pri Senci

25.09.2023

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 135

2023/09/007

Neuvedené

Juhászová Jana

obec

20.09.2023

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 492

2023/09/006

Neuvedené

Šmáliková Zuzana

obec

19.09.2023

Zmluva o dielo č. 54/2023

2023/09/005

2 160,00 EUR

VT Project & Consulting s.r.o.

obec

11.09.2023

Darovacia zmluva

2023/09/004

9 968,40 EUR

Dedovizeň

obec

11.09.2023

Darovacia zmluva

2023/09/003

6 000,00 EUR

Dedovizeň

obec

04.09.2023

Dodatok k nájomnej zmluve zo dňa 16.9.2020 č. 2020/09/001

2023/09/002

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo v Kráľovej pri Senci

obec

04.09.2023

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

2023/09/001

1,20 EUR

DEVICE s.r.o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: