Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
04.08.2022

DF2022/347

Obecný klub ele. energia 5/2022

44,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/346

MŠK ele. energia 5/2022

406,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/345

ZS byt ele. energia 5/2022

99,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/344

VO ele. energia 5/2022

20,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/343

OcU ele. energia 5/2022

355,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/342

Cintorín Krmeš ele. energia 5/2022

20,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/341

Cintorín KpS ele. energia 5/2022

20,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/340

Požiarna zbrojnica byt ele. energia 5/2022

54,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/339

ZS byt ele. energia 5/2022

48,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/338

VO ele. energia 5/2022

13,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/337

DS Cintorín KpS ele. energia 5/2022

30,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/336

VO ele. energia 5/2022

16,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/335

MŠ ele. energia 5/2022

213,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/334

VO ele. energia 5/2022

16,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/333

VO ele. energia 5/2022

50,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/332

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET 5/2022

274,70 EUR

Tlapnet SK, a. s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/331

Obencý klub plyn 5/2022

474,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/330

PO plyn 5/2022

143,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/329

DS cintorín KpS plyn 5/2022

281,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/328

OcU plyn 5/2022

258,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/327

Knižnica plyn 5/2022

220,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/326

MŠK plyn 5/2022

66,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/325

ZS byt plyn 5/2022

2,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/324

Odchyt psov 04/2022

65,00 EUR

OZ Pomoc psíkom

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/323

Zmluva o poskytovaní Bezpečnostnej služby 5/2022

600,00 EUR

Defense Pro, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: