Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
04.08.2022

DF2022/449

Stravovanie dôchodcov 5/2022

2 683,94 EUR

Základná škola, Školská 190, Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/448

údržbu obecnej zelene podľa potreby na základe odsúhlaseného súpisu prác

930,00 EUR

Ing.Ivan Petrik - LEVANDULA

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/447

MŠ predškoláci pomôcky

215,67 EUR

BENJAMIN, Hradistska 766, 68708 Buchlovice

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/446

MŠK voda

21,89 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/445

OcU voda

19,46 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/444

DHZ vysielačky

1 437,00 EUR

G-SYSTEMS SLOVAKIA, s. r. o., Závodská cesta 2963/4, 01001 Žilina

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/443

MŠ plyn 6/2022

1 437,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/442

Starostlivosť sociálna 5/2022

4 839,28 EUR

RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/441

žlté smetné nádoby 120 l v počte 25 ks a 240 l v počte 5 ks v celkovej sume 894,- €.

894,00 EUR

BINS s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/440

stravovanie UKRAJINA 05/2022

324,52 EUR

Základná škola, Školská 190, Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/439

ZmluvLicencia 5/2022 Zmluva o poskytovaní služieb a dodávke tovaru a li

105,47 EUR

MIM, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/438

Poľovníci ele. energia 6/2022

7,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/437

Knižnica ele. energia 6/2022

17,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/436

Obecný klub ele. energia 6/2022

44,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/435

MŠK ele. energia 6/2022

406,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/434

ZS byt ele. energia 6/2022

99,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/433

VO ele. energia 6/2022

20,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/432

OcU ele. energia 6/2022

355,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/431

Cintorín Krmeš ele. energia 6/2022

20,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/430

Cintorín KpS ele. energia 6/2022

20,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/429

Požiarna zbrojnica byt ele. energia 6/2022

54,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/428

ZS byt ele. energia 6/2022

48,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/427

VO ele. energia 6/2022

13,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/426

DS Cintorín KpS ele. energia 6/2022

30,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.08.2022

DF2022/425

VO ele. energia 6/2022

16,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: