Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
15.02.2023

DF2022/861

Poľovníci ele. energia 11/2022

7,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

15.02.2023

DF2022/860

Knižnica ele. energia 11/2022

17,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

15.02.2023

DF2022/859

Obecný klub ele. energia 11/2022

44,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

15.02.2023

DF2022/858

MŠK ele. energia 11/2022

406,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

15.02.2023

DF2022/857

ZS byt ele. energia 11/2022

99,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

15.02.2023

DF2022/856

VO ele. energia 11/2022

20,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

15.02.2023

DF2022/855

OcU ele. energia 11/2022

355,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

15.02.2023

DF2022/854

Cintorín Krmeš ele. energia 11/2022

20,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

15.02.2023

DF2022/853

Cintorín KpS ele. energia 11/2022

20,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

15.02.2023

DF2022/852

Požiarna zbrojnica byt ele. energia 11/2022

54,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

15.02.2023

DF2022/851

ZS byt ele. energia 11/2022

48,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

15.02.2023

DF2022/850

VO ele. energia 11/2022

13,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

15.02.2023

DF2022/849

DS Cintorín KpS ele. energia 11/2022

30,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

15.02.2023

DF2022/848

VO ele. energia 11/2022

16,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

15.02.2023

DF2022/847

MŠ ele. energia 11/2022

213,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

15.02.2023

DF2022/846

VO ele. energia 11/2022

16,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

15.02.2023

DF2022/845

VO ele. energia 11/2022

50,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

15.02.2023

DF2022/844

Obencý klub plyn 11/2022

474,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

15.02.2023

DF2022/842

DS cintorín KpS plyn 11/2022

281,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

15.02.2023

DF2022/841

OcU plyn 11/2022

258,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

15.02.2023

DF2022/840

Knižnica plyn 11/2022

220,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

15.02.2023

DF2022/839

MŠK plyn 11/2022

66,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

15.02.2023

DF2022/838

ZS byt plyn 11/2022

2,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

15.02.2023

DF2022/837

MŠ plyn 11/2022

1 437,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

15.02.2023

DF2022/836

Materiál údržba

68,68 EUR

Tomáš Salay FiF

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: