Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.08.2023

Návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

2023/08/007

99,54 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

17.08.2023

Zmluva o budúcej darovacej zmluve

2023/08/005

Neuvedené

Mgr. Erik Višňovský

obec

17.08.2023

Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/000906-032

2023/08/006

Neuvedené

Slovenská republika

obec

11.08.2023

Zmluva o dielo č. 35/2023

2023/08/004

2 160,00 EUR

VT Project & Consulting s.r.o.

obec

11.08.2023

Zmluva o dielo č. 26-1/2023

2023/08/003

3 600,00 EUR

VT Project & Consulting s.r.o.

obec

07.08.2023

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu

2023/08/002

4 000,00 EUR

HELENSON s.r.o.

obec

03.08.2023

Zmluva o dielo

2023/08/001

19 889,35 EUR

NETLAB IT, spol. s r. o.

obec

26.07.2023

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

2023/07/001

114 400,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovens

obec

16.06.2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

2023/06/001

720,00 EUR

Služby pre seniorov, n.o.

obec

31.05.2023

Kúpna zmluva

2023/05/007

33 322,62 EUR

MY DVA Slovakia, s.r.o.

obec

25.05.2023

Dohoda o úhrade ceny zemného plynu

2023/05/006

16 066,81 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

obec

25.05.2023

Dodatok č. 1

2023/05/005

314,00 EUR

Mgr. Eva Okenwa

obec

18.05.2023

Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

2023/05/004

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

obec

15.05.2023

Zmluva o dielo na stavebné práce

2023/05/003

56 123,84 EUR

I.N.V.E.S.T. a.s.

obec

15.05.2023

Kúpna zmluva

2023/05/002

5 361,60 EUR

O.K. pc servis, s. r. o.

obec

05.05.2023

Kúpna zmluva

2023/05/001

3 000,00 EUR

Patrik Gonda Lucia Blahová

obec

27.04.2023

ZMLUVA č. 323 0037

2023/04/007

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

obec

24.04.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2023

2023/04/006

1 500,00 EUR

Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - okolie

obec

19.04.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2023

2023/04/005

1 600,00 EUR

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov

obec

19.04.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2023

2023/04/004

5 000,00 EUR

DHZ Kráľová pri Seni

obec

19.04.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2023

2023/04/003

6 000,00 EUR

Miestny športový klub Kráľová pri Senci

obec

18.04.2023

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ ODBORNÉHO VÝKONU PREVÁDZKY VEREJNÉHO VODOVODU Č. ZOP 14/1010/2015 BVS

2023/04/002

Neuvedené

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

17.04.2023

Zmluva

2023/04/001

40,00 EUR

Lindström, s.r.o.

obec

17.02.2023

Nájomná zmluva

2023/02/007

500,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo v Kráľovej pri Senci

obec

15.02.2023

Kúpna zmluva

2023/02/006

1,00 EUR

Libor Hrbík, rodený Hrbík

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: