Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.02.2023

Kúpna zmluva

2023/02/005

103,00 EUR

Ing. Tomáš Kuzár, rod. Kuzár

Obec Kráľová pri Senci

08.02.2023

Kúpna zmluva

2023/02/003

66,00 EUR

Ing. Milan Takáč, rod. Takáč, Milada Takáčová rod. Bačová

Obec Kráľová pri Senci

07.02.2023

Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-047/2023/SOIROPPO3-302071BPX6

2023/02/004

71 933,97 EUR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Obec Kráľová pri Senci

07.02.2023

Kúpna zmluva

2023/02/002

52,00 EUR

Ing. Gabriel Gábriš a Ing. Alena Gábrišová rod. Hovorková

Obec Kráľová pri Senci

03.02.2023

Zmluva o zriadení združenia obcí

2023/02/001

Neuvedené

Mesto Senec, Obec Nová Dedinka, Obe Tureň, obec Kostolná pri Dunaji

Obec Kráľová pri Senci

30.01.2023

Kúpna zmluva

2023/01/005

84,00 EUR

Juraj Gbelský

Obec Kráľová pri Senci

25.01.2023

Zmluva o vývoze a zneškodnení/zhodnotení odpadu

2023/01/004

Neuvedené

Verejno-prospešný podnik Senec a.s.

Obec Kráľová pri Senci

19.01.2023

Zmluva o grantovom účte

2023/01/003

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

12.01.2023

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

2023/01/002

2 559,18 EUR dvetisícpäťstopäťdesiatdeväť 18/100

Generali Slovensko poisťovňa a.s., Lamacska cesta 3, 841004 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

12.01.2023

Zmluva o poskytovaní služieb

2023/01/001

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto

Mgr. Ing. Katarína Šašková

Obec Kráľová pri Senci

28.12.2022

ZMLUVA o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby.

2022/12/002

Neuvedené

RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o.

Obec Kráľová pri Senci

21.12.2022

Dodatok č. 2 k zmluve č. 2018104SBS o poskytovaní bezpečnostnej služby

2022/12/001

Neuvedené

Defense Pro, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

29.11.2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2022/11/007

Neuvedené

Slovak Telekom

Obec Kráľová pri Senci

25.11.2022

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb a dodávke tovaru a Licenčnej zmluve č. Z011-20

2022/11/006

Neuvedené

MIM, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

16.11.2022

Zmluva o dielo

2022/11/005

3 600,00 EUR tritisícšsťsto

VT Project & Consulting s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

14.11.2022

Kúpna zmluva č. 01/2022

2022/11/004

4 000,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Zlaté Klasy

Obec Kráľová pri Senci

09.11.2022

Zmluva o združenej dodávke plynu

2022/11/003

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

09.11.2022

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

2022/11/002

Neuvedené

Slovak Telekom

Obec Kráľová pri Senci

09.11.2022

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

2022/11/001

Neuvedené

Slovak Telekom

Obec Kráľová pri Senci

08.11.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT/2022/0766

2022/11/008

1 000,00 EUR jedentisíc

Bratislavský samosprávny kraj

Obec Kráľová pri Senci

19.10.2022

Hromadná licenčná zmluva

2022/10/008

Neuvedené

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Kráľová pri Senci

13.10.2022

Dodatok č.1

2022/10/007

Neuvedené

Ing. Tomáš Lencsés

Obec Kráľová pri Senci

12.10.2022

Zmluva o dodávke plynu

2022/10/006

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

12.10.2022

Nájomná zmluva

2022/10/005

3 600,00 EUR triticícšesťsto

VITACARE s.r.o., Kalinčiakova 45, 90301 Senec

Obec Kráľová pri Senci

12.10.2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

2022/10/004

283,32 EUR dvestoosemdesiattri 32/100

Služby pre seniorov, n.o.

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: