Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
28.04.2022

DF2022/168

ZS byt ele. energia 3/2022

99,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

28.04.2022

DF2022/167

VO ele. energia 3/2022

20,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

28.04.2022

DF2022/166

OcU ele. energia 3/2022

355,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

28.04.2022

DF2022/165

Cintorín Krmeš ele. energia 3/2022

20,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

28.04.2022

DF2022/164

Cintorín KpS ele. energia 3/2022

20,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

28.04.2022

DF2022/163

Požiarna zbrojnica byt ele. energia 3/2022

54,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

28.04.2022

DF2022/162

ZS byt ele. energia 3/2021

48,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

28.04.2022

DF2022/161

VO ele. energia 3/2021

13,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

28.04.2022

DF2022/160

DS Cintorín KpS ele. energia 3/2021

30,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

28.04.2022

DF2022/159

VO ele. energia 3/2021

16,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

28.04.2022

DF2022/158

MŠ ele. energia 3/2021

213,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

28.04.2022

DF2022/157

VO ele. energia 3/2021

16,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

28.04.2022

DF2022/156

VO ele. energia 3/2021

50,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

28.04.2022

DF2022/155

Obencý klub plyn 3/2021

474,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

28.04.2022

DF2022/154

PO plyn 3/2021

143,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

28.04.2022

DF2022/153

DS cintorín KpS plyn 3/2021

281,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

28.04.2022

DF2022/152

Knižnica plyn 3/2021

220,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

28.04.2022

DF2022/151

OcU plyn 3/2021

258,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

28.04.2022

DF2022/150

MŠK plyn 3/2021

66,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

28.04.2022

DF2022/149

ZS byt plyn 3/2021

2,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

28.04.2022

DF2022/148

zemné práce traktorbagrom 190 hod., 30,-€ HZS, na základe odsúhlaseného súpisu prác v celkovej cene

1 200,00 EUR

UNO TRANS, s.r.o., Kráľová pri Senci 201, 90050 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

28.04.2022

DF2022/147

úpravu komunikácie pri cintoríne, vyrovnanie frézovaného asfaltu a presádzanie stromov cca 98 hod.x3

2 400,00 EUR

UNO TRANS, s.r.o., Kráľová pri Senci 201, 90050 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

28.04.2022

DF2022/146

VZ gumová dlažba

1 380,17 EUR

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

28.04.2022

DF2022/145

Starostlivosť sociálna 2/2022

4 438,72 EUR

RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o.

Obec Kráľová pri Senci

28.04.2022

DF2022/144

MŠ plyn 3/2022

1 437,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: