Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
26.07.2021

DF2021/381

gumovú dlažbu červenú 1140RS2 (1000x1000x40mm) v počte 4 ks.

101,28 EUR

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

26.07.2021

DF2021/380

vývoz VK na skládu

448,06 EUR

Matej Salay , KONT - BLESK

Obec Kráľová pri Senci

26.07.2021

DF2021/379

MŠ voda

42,56 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

26.07.2021

DF2021/378

čistiace prostriedky

14,66 EUR

PAPERA s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

26.07.2021

DF2021/377

podrtenie haluzoviny na skládke BRO v areáli Poľnohosp.družstva, cena bez DPH 275,- €/hod. Nástup do

3 630,00 EUR

Spojprojekt s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

26.07.2021

DF2021/376

Chladnička Samsung na Ocu 2 poschodie kuchynka

600,00 EUR

ANDREA SHOP, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

26.07.2021

DF2021/375

Mobilné služby-OcU 1013725602

59,91 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

26.07.2021

DF2021/374

Spracovanie monitorovacej správy k projektu Predchádzanie vzniku BRKO v obci Kráľová pri Senci

240,00 EUR

VT Project & Consulting s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

26.07.2021

DF2021/373

Preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov 13.05.2021

132,00 EUR

BEMIA plus, s.r.o., Markusova 534/2, 94201 Šurany

Obec Kráľová pri Senci

26.07.2021

DF2021/372

Potraviny ŠJ

33,00 EUR

Zeleninárska s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

26.07.2021

DF2021/371

PK voda

23,11 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

26.07.2021

DF2021/370

čistiace prostriedky

1 161,46 EUR

PAPERA s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

26.07.2021

DF2021/369

vývoz VK na skládu

216,00 EUR

Matej Salay , KONT - BLESK

Obec Kráľová pri Senci

26.07.2021

DF2021/368

poskytovanie auditorských služieb IUZ

900,00 EUR

Mgr. Ing. Katarína Šašková - audítor

Obec Kráľová pri Senci

26.07.2021

DF2021/367

rozšírenie kamerového systému

4 380,00 EUR

KALIANT s. r. o., Záhradná 658/63, 90023 Viničné

Obec Kráľová pri Senci

26.07.2021

DF2021/366

Napojenie OcU na PCO

56,76 EUR

PETER KOZMÉR- ELKOM, 388, 92562 Váhovce

Obec Kráľová pri Senci

26.07.2021

DF2021/365

Potraviny ŠJ

40,08 EUR

Hajduk, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

26.07.2021

DF2021/364

OcU právne služby 5/2021

320,00 EUR

SP legale s. r. o.

Obec Kráľová pri Senci

26.07.2021

DF2021/363

MŠ pomôcky

270,70 EUR

NOMIland s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

26.07.2021

DF2021/362

Vyúžívanie pozemku Cyklotrasa

10,00 EUR

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Obec Kráľová pri Senci

26.07.2021

DF2021/361

MŠ voda

19,46 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

26.07.2021

DF2021/359

KO - odvoz a likvidácia KO 05/2021

4 262,02 EUR

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

26.07.2021

DF2021/358

vyhotovenie naviac výtlačkov PD "Kráľová pri Senci "Rozšírenie verejného vodovodu" - 1. etapa

72,00 EUR

KUBING s.r.o., Hadovce 171, 94501 Komárno

Obec Kráľová pri Senci

26.07.2021

DF2021/357

MŠK voda

36,49 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

26.07.2021

DF2021/356

OcU voda

20,68 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: