Navigácia

Obsah

Projekty

# A Á Ä B C Č D Ď DZ E É F G H CH I Í J K L Ĺ Ľ M N Ň O Ó Ô P Q R Ŕ S Š T Ť U Ú V W X Y Ý Z Ž
Zacvičme si v Kráľovej pri Senci

Zacvičme si v Kráľovej pri Senci

Zacvičme si v Kráľovej pri Senci

#

ZHODNOCOVANIE BRO V OBCI KRÁĽOVÁ PRI SENCI

V spolupráci z Environmentálnym fondom prebehlo zhodnocovanie BRO.

ocu budova

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Kráľová pri Senci

S podporou Environmentálneho fondu obec zrekonštuovala budovu obecného úradu Kráľová pri Senci.

Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Kráľová pri Senci 1

Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Kráľová pri Senci

S podporou Environmentálneho fondu obec zrekonštuovala Materkú školu Kráľová pri Senci.

zateplenie

Zníženie energetickej náročnosti objektu telocvične – Kráľová pri Senci

Zníženie energetickej náročnosti objektu telocvične – Kráľová pri Senci

Zvýšenie bezpečnosti a využitia areálu na motorický vývoj detí 1

Zvýšenie bezpečnosti a využitia areálu na motorický vývoj detí

S dotáciou od Ministerstva financií obec vybudovala nové oplotenie na Sigotke a rozšírila mobiliár na detskom ihrisku.

knižnica

Zvýšenie odolnosti a udržateľnosti obecnej knižnice v Kráľovej pri Senci

Príprava obecnej knižnice v Kráľovej pri Senci na poskytovanie služieb v novom prostredí, v dôsledku podpory znížiť vysoké prevádzkové náklady súvisiace so zastaraným technologickým vybavením, zabezpečiť vhodné technologické a hygienické podmienky pre návštevníkov, interakciu s návštevníkmi a udržať ich lojalitu do budúcnosti.