Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.12.2019

Dodatok č. 5

2019/12/010

Neuvedené

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

17.12.2019

Zmluva o poskytnutí NFP, IROP-Z-302021W219-221-35

2019/12/009

205 999,07 EUR dvestopäťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť 07/100

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Obec Kráľová pri Senci

13.12.2019

Dohoda č. 18/SC/2020/§10

2019/12/008

Neuvedené

Úrad práce, soociálnych vecí a rodiny Pezinok

Obec Kráľová pri Senci

11.12.2019

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 3

2019/12/007

Neuvedené

MY DVA Slovakia, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

11.12.2019

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 2

2019/12/006

Neuvedené

Daffer spol.s r.o.

Obec Kráľová pri Senci

11.12.2019

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 1

2019/12/005

Neuvedené

MY DVA Slovakia, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

11.12.2019

Kúpna zmluva č. 3

2019/12/004

37 686,60 EUR tridsaťsedemtisícšsťstoosemdesiatšesť 60/100

MY DVA Slovakia, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

11.12.2019

Kúpna zmluva č. 2

2019/12/003

43 356,00 EUR štyridsaťtritisíctristopäťdesiatšest

Daffer spol.s r.o.

Obec Kráľová pri Senci

11.12.2019

Kúpna zmluva č. 1

2019/12/002

20 748,00 EUR dvadsaťtisícsedemstoštyridsaťosem

MY DVA Slovakia, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

10.12.2019

Zmluva o dielo

2019/12/001

50,00 EUR päťdesiat

CO-PRO, s. r. o.

Obec Kráľová pri Senci

25.11.2019

Dohoda o urovnaní

2019/11/004

6 180,00 EUR šesťtisícstoosemdesiat

MP Profit, s. r. o.

Obec Kráľová pri Senci

19.11.2019

Zmluva o zriadení združenia obcí

2019/11/003

Neuvedené

Obec Kostolná pri Dunaji a Obec Hrubá Borša

Obec Kráľová pri Senci

19.11.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

2019/11/002

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.11.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie krriminilaity

2019/11/001

10 000,00 EUR desaťtisíc

Slovenská republika

Obec Kráľová pri Senci

28.10.2019

Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov č.1/2019

2019/10/005

Neuvedené

Malodunajsko, oz

Obec Kráľová pri Senci

24.10.2019

Servisní smlouva

2019/10/006

200,00 EUR dvesto

JD ROZHLASY

Obec Kráľová pri Senci

03.10.2019

kúpna zmluva

2019/10/001

9 372,41 EUR deväťtisíctristosedemdesiatdva 41/100

KNIHOMOL, s. r. o.

Obec Kráľová pri Senci

10.10.2019

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

2019/10/003

2 000,00 EUR dvetisíc

Ing. Dagmar Melotíková, Staničná 898/6, 92401 Galanta

Obec Kráľová pri Senci

10.10.2019

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

2019/10/002

2 250,00 EUR dvetisícdvestopäťdesiat

Ing. Dagmar Melotíková, Staničná 898/6, 92401 Galanta

Obec Kráľová pri Senci

03.10.2019

Zmluva č. 140446 08U02

2019/10/004

90 000,00 EUR deväťdesiattisíc

Enviromentálny fond

Obec Kráľová pri Senci

30.09.2019

Zmluva o vykonávaní pohrebných služieb

2019/09/003

Neuvedené

Radovan Odnechta

Obec Kráľová pri Senci

26.09.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

2019/09/002

3 489,00 EUR tritisícštyristoosemdesiatdeväť

Bratislavský samosprávny kraj

Obec Kráľová pri Senci

10.09.2019

Zmluva o dielo na stavebné práce

2019/09/001

98 292,90 EUR deväťdesiatosemtisícdvestodeväťdesiatdva 90/100

Miroslav Súkennik

Obec Kráľová pri Senci

22.08.2019

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dcom

2019/08/002

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Kráľová pri Senci

15.08.2019

Zmluva o dielo č.21.

2019/08/004

1 200,00 EUR tisícdvesto

VT Project & Consulting s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: