Navigácia

Obsah

Tlačová správa

Typ: ostatné
Bratislava, 19. októbra 2020
Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov

 

Sčítanie domov a bytov sa v mnohých obciach a mestách SR zintenzívnilo. Niektoré mestá a obce dopĺňali premenné, ale byty a domy ponechali v stave rozpracovanosti, iné kompletizovali zber údajov a sústredili sa na nárast počtu úplných a neúplných bytov, ďalšie zaznamenávali nové prírastky od posledného sčítania.

 

Spolu je na Slovensku editovaných  viac ako 60 % bytov z celkového počtu bytov zaradených aktuálne do  systému. Reálne je však posun v sčítaní výraznejší, pretože je vysoký podiel  rozpracovaných bytov,  ktoré si obce nechávajú otvorené k rozhodujúcemu  okamihu sčítania, t. j. k  1. 1. 2021. V elektronickom systéme aktívne pracuje 99,6 % obcí. Niekoľko obcí s malým počtom bytov ešte len začína pracovať. Vo všetkých krajoch počet a podiel editovaných bytov vzrástol.

Vďaka zodpovednému prístupu samospráv je sčítanie domov a bytov na Slovensku už teraz v pokročilej etape  a plynulo prechádza do fázy prípravy sčítania obyvateľov 2021. 

 

Výsledky sčítania v Bratislavskom  kraji

V Bratislavskom kraji sčítali 59 %  bytov. V systéme pracuje všetkých 89 obcí kraja. Z celkového počtu 455 550 bytov je už editovaných viac ako polovica. Mestské časti, ktorým sa významne darí v sčítaní, sa od minulého mesiaca nemenili, skôr sa sústredili na doplnenie údajov o bytoch. Samotné mesto Bratislava má editovaných 53 % bytov. Najviac spracovaných bytov má Vrakuňa 91%, Záhorská Bystrica 91 %, Rusovce 89 %, Čunovo 87 %, Lamač 87 %, Jarovce 86 %  editovaných bytov.

Z miest kraja nad 10 000 obyvateľov vedie Senec cca s 74 % spracovaných bytov, nasledujú Malacky s 65 % a Pezinok takmer 48%. 6 obcí kraja už dosiahli 100 % a ďalšie 4 prekročili hranicu 99 % editovaných bytov.

 

Ing. Silvia Szabová,  riaditeľka pracoviska ŠÚ SR v Bratislave:

„K 30. septembru bol v Bratislavskom kraji pomer editovaných a needitovaných bytov zhruba rovnaký. Očakávame akceleráciu spracovania hlavne v nasledujúcom mesiaci, kedy budú obce, mestá a predovšetkým mestské časti Bratislavy vo väčšej miere zaznamenávať údaje dodané od správcov bytových domov.

 

 

Stav spracovania denne monitorujeme a s obcami intenzívne komunikujeme. Ak to situácia vyžaduje, aj formou osobnej návštevy v obci. Oceňujeme aktívny a zodpovedný prístup veľkej väčšiny obcí nášho kraja k zabezpečeniu tejto náročnej úlohy, najmä tých, ktoré pracujú plynule od začiatku sčítania a mnohé z nich sa v spracovaní už blížia do finále, alebo práce na sčítaní bytov už ukončili.“

 

Hlavným cieľom sčítania domov a bytov je získať vyčerpávajúce, objektívne  a jedinečné dáta, ktoré nemožno získať z iných zdrojov. Výsledkom budú údaje napríklad o vekovej štruktúre domov a bytov, rozlohe obytnej plochy, formách vlastníctva, počte obytných miestností v bytových jednotkách, spôsobe vykurovania, napojenia na verejné siete či o vybavenosti kúpeľnou a záchodom. Novinkou oproti minulosti budú podrobnejšie informácie o obnove domov a bytov z pohľadu obvodového plášťa, strechy, okien či informácií o nadstavbách.

 

Na sčítanie domov a bytov už tento mesiac nadviaže druhá fáza SODB 2021 vo svojej príprave – sčítanie obyvateľov.

 

Ing. Silvia Szabová,  riaditeľka pracoviska ŠÚ SR v Bratislave:

„Súbežne s realizáciou sčítania domov a bytov pripravujeme sčítanie obyvateľov, ktoré nás čaká v budúcom roku. Realizovali sme už koncom septembra školenia obcí, na ktorých sme prezentovali úlohy, ktoré ich pri sčítaní obyvateľov čakajú. Obce si mohli zvoliť vzhľadom na epidemiologickú situáciu formu dištančného vzdelávania, alebo osobnú účasť na školení za prísneho dodržania nariadených opatrení. V rámci školení sa rozvinula diskusia, verím, že prospešná pre všetkých účastníkov.“

 

 

Jasmína Stauder, hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 uvádza:

„V mesiaci október sme začali realizovať prípravu sčítania obyvateľov v spolupráci so samosprávami. Úvodnou aktivitou bolo školenie obcí k sčítaniu obyvateľov.  Vzhľadom na pandemickú situáciu sme opäť využili dištančnú formu školenia, ktorá zahŕňa videoprezentácie. V tomto mesiaci sa zároveň začína aj informačná kampaň pre obyvateľov k samotnému sčítaniu, ktoré sa uskutoční od 15. 2. do 31. 3. 2021.“

 

tlačová správa vo formáte *.pdf TU.

 


Príloha

Vytvorené: 20. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 20. 10. 2020 15:35
Autor: Správca Webu