Navigácia

Obsah

Dohoda o domácom kompostovaní

Typ: náš tip | ostatné
kompostovanie Vážení občania,
kompostovanie je v súčasnej dobe považované za spôsob triedenia odpadu.
Vzhľadom na to, že viacerí z Vás majú vlastné kompostoviská, je potrebné uzavretie <b>„Dohody o domácom kompostovaní“</b>.

V súvislosti s novelizovaným zákonom o odpadoch, je obec samosprávnym subjektom plniacim úlohy na úseku ochrany a starostlivosti životného prostredia na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý zodpovedá za nakladanie s komunálnymi odpadmi na svojom území podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „zákon o odpadoch“), vrátane biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO).

Vypísanú dohodu je nutné doručiť na Obecný úrad.
Dohodu nájdete ju  TU, alebo je možné ju uzavrieť priamo na OcÚ.

Cieľom uzatvorenia tejto dohody o domácom kompostovaní je zabezpečenie domáceho využitia biologicky rozložiteľných odpadov, vznikajúcich z činnosti domácnosti ako vlastný odpad, a to využitím metódy kompostovania, čím sa na území obce minimalizuje potreba centrálneho systému triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

V prípade, ak ešte tento spôsob triedenia odpadu nevyužívate, môžete tak čo najskôr urobiť akoukoľvek vhodnou formou - napríklad vytvorením kopy (hroble), vybudovaním dreveného zásobníka, zakúpením domáceho kompostéra a pod.
Veríme, že triedenia odpadu je pre Vás rovnako dôležité a triedením BRKO prispejete k celkovému zníženiu komunálneho odpadu v našej obci.


ĎAKUJEME

 

* netýka sa to obyvateľov, ktorým bol odovzdaný kompostér a podpísali Protokol o odovzdaní
kompostéru v rokoch 2019-2020

 


Príloha

Vytvorené: 1. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 1. 6. 2021 14:56
Autor: Správca Webu