Navigácia

Obsah

OZNAM - POKUTY ZA NESPRÁVNE PARKOVANIE

Typ: ostatné
parkovanie zelenObec Kráľová pri Senci si Vám dovoľuje oznámiť, že 1.mája 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 146/2021 Z. z., na základe ktorého získala obec kompetenciu udeliť pokutu držiteľovi vozidla za nesprávne parkovanie.

OZNAM
POKUTY ZA NESPRÁVNE PARKOVANIE V OBCI KRÁĽOVÁ PRI SENCI

Obec Kráľová pri Senci si Vám dovoľuje oznámiť, že 1.mája 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 146/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, na základe ktorého získala obec kompetenciu udeliť pokutu držiteľovi vozidla za nesprávne parkovanie prostredníctvom objektívnej zodpovednosti.

Sankcia je vo výške 78,- eur a je daná zákonom. Ak držiteľ uhradí pokutu do 15 dní od doručenia rozkazu, postačuje jej uhradenie vo výške 2/3 sumy, t. j. 52 eur.

Pre usmernenie uvádzame niekoľko základných ustanovení pre zastavenie a státie (vyňaté zo Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

§ 23

(1) Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy. Pri státí vodič vozidla nesmie obmedziť pohyb chodcov ani cyklistov.

(2) Pri zastavení a státí je vodič povinný prednostne použiť parkovisko tak, aby neobmedzoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri zastavení a státí vodič je povinný čo najlepšie využiť parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta. Rovnako nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by znemožnil vjazd a výjazd vozidiel. Ak sú na parkovisku vyznačené parkovacie miesta, vodič smie stáť len na nich.

§ 25

(1) Vodič nesmie zastaviť a stáť

c) na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred

e) na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu,

f) na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa 5 m za označníkom zastávky, a tam, kde taká dopravná značka nie je, vo vzdialenosti kratšej ako 30 m pred označníkom zastávky a 5 m za ním; ak je priestor zastávky vyznačený príslušnou vodorovnou dopravnou značkou, platí tento zákaz len pre nástupište a vyznačený priestor,

h) na mieste, kde by vozidlo zakrývalo zvislú dopravnú značku, vodorovnú dopravnú značku vyznačujúcu spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy cez križovatku alebo vyjadrujúcu doplňujúci údaj nápisom alebo svetelné signály,

m) na moste,

q) na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2,

s) na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou,

 

Oznam vo formáte *.pdf k dipozícií TU.


Príloha

Vytvorené: 14. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 14. 5. 2021 07:44
Autor: Správca Webu