Zmluvy 2018

Zmluva o dielo - VF Project & Marketing s.r.o.

1,2€ 13.03.2018 Zmluvné strany: VF Project & Marketing s.r.o. - Obec Kráľová pri Senci Stiahnúť

Zmluva_na_odchyt_psov-Defense_Pro,s.r.o.

01.03.2018 Zmluvné strany: Defense Pro ,s.r.o. - Obec Kráľová pri Senci Stiahnúť

Zmluva o vytvorení webového sídla Galileo Corporation s.r.o.

1100 € 26.02.2018 Zmluvné strany: Galileo Corporation s.r.o. - Obec Kráľová pri Senci Stiahnúť

Zmluva o prevádzke webového sídla Galileo Corporation s.r.o.

390 € 26.02.2018 Zmluvné strany: Galileo Corporation s.r.o. - Obec Kráľová pri Senci Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2017 - Slovesnký červený kríž

16.02.2018 Zmluvné strany: Slovenský Červený kríž Územný spolok Bratislava - okolie Stiahnúť

Zámenná zmluva - M. Koiš

08.02.2018 Stiahnúť

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu - innogy Slovensko, s.r.o._Redacted

07.02.2018 Zmluvné strany: innogy Slovensko - Obec Kráľová pri Senci Stiahnúť

Zmluva č. 2018104SBS - Defense Pro

31.01.2018 Zmluvné strany: Defense Pro s.r.o. - Obec Kráľová pri Senci Stiahnúť

Dodatok k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci KpS, zo dňa 17.08.2011 - AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

15.01.2018 Zmluvné strany: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. - Obec Kráľová pri Senci Stiahnúť

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalovoých výroobkov - ELEKOS

15.01.2018 Zmluvné strany: ELEKOS - Obec Kráľová pri Senci Stiahnúť

Zmluvy 2017

Zmluva o pripojení - RadioLAN spol, s. r. o.

02.01.2018 Stiahnúť

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti - Ružová záhrada n.o.

27.12.2017 Zmluvné strany: Ružová záhrada n.o. - Obec Kráľová pri Senci Stiahnúť

Zmluva o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby - Ružová záhrada n.o.

27.12.2017 Zmluvné strany: Ružová záhrada - Obec Kráľová pri Senci Stiahnúť

Kúpna zmluva - Milan Róka

21.12.2017 Stiahnúť

Kúpna zmluva - Ing. Dušan Šebeň

19.12.2017 Stiahnúť

Kúpna zmluva - Ing. Štefan Takáč

19.12.2017 Stiahnúť

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi -Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok

18.12.2017 Stiahnúť

Zmluva o dielo - PROROZVOJ, s.r.o.

15.12.2017 Stiahnúť

Zmluva o nájme časti pozemku - Beáta Koišová SHR

13.12.2017 Stiahnúť

Zmluva o združenej dodávke plynu - Stredoslovenská energetika, a.s.

08.12.2017 Stiahnúť

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb - Mgr. Ing Katarína Šašková

21.11.2017 Stiahnúť

Dodatok č. 1 k zmluve E-RAN Slovakia spol. s r.o.

12.10.2017 Stiahnúť

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie na projekt - Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu_Redacted

09.10.2017 Stiahnúť

Zmluva o nájme služobného bytu - Daniela Haladajová

04.10.2017 Stiahnúť

Nájomná zmluva na prenájom výučbu anglického - Tony Pearce

02.10.2017 Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov - Spotr club Senec

10€/1hod 01.10.2017 Zmluvné strany: Spotr club Senec - Obec Kráľová pri Senci Stiahnúť

Zmluva o prenájme - Ivan Gräczer

10€/1hod 01.10.2017 Zmluvné strany: Ivan Gräczer - Obec Kráľová pri Senci Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov - Ján Pecník

10€/1hod 01.10.2017 Zmluvné strany: Ján Pecník - Obec Kráľová pri Senci Stiahnúť

Kúpna zmluva - Kráľovský termál

14.09.2017 Stiahnúť

Zmluva - Jack Jack, s.r.o._Redacted

11.09.2017 Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov - ing. Miroslav Gatiaľ

10€/1hod 05.09.2017 Zmluvné strany: ing. Miroslav Gatiaľ - Obec Kráľová pri Senci Stiahnúť

Zmluva č. 123679 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

04.09.2017 Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov - GRATEX, p. Polák

20€/1hod 02.09.2017 Zmluvné strany: GRATEX, p. Polák - Obec Kráľová pri Senci Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov - Irena Gábrišová

10€/1hod 02.09.2017 Zmluvné strany: Irena Gábrišová - Obecný úrad Kráľová pri Senci Stiahnúť

Zmluva o prenájme - PhDr. Iveta Chovančíková

2,7€/1hod 02.09.2017 Zmluvné strany: PhDr. Iveta Chovančíková - Obec Kráľová pri Senci Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov - Tony Pearce

2,7€/1hod 02.09.2017 Zmluvné strany: Tony Pearce - Obec Kráľová pri Senci Stiahnúť

Zmluva o dielo - VF Project & Marketing s.r.o.

28.08.2017 Stiahnúť

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozemnke č. 1100_2017_D

10.08.2017 Stiahnúť

Zmluva o termínovanom úvere č.742_2017_UZ

10.08.2017 Stiahnúť

Zmluva o umeleckom výkone - ĽH paprčkovci, združenie

02.08.2017 Stiahnúť

Zmluva OW.-MUSIC

01.08.2017 Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí dotácie - BSK

12.07.2017 Stiahnúť

Zmluva o dielo E-RAN Slovakia spol. s r.o.

06.07.2017 Stiahnúť

Zmluva o dielo - VF Project & Marketing

03.07.2017 Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie.

29.06.2017 Stiahnúť

Zmuva o inzercii - regionPRESS, s.r.o.

29.06.2017 Stiahnúť

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu - innology Slovensko, s.r.o.

23.06.2017 Stiahnúť

Zmluva o inzercii - regionPRESS s.r.o.

20.06.2017 Stiahnúť

Zmluva o nájme priestorov pre účely osadenia a prevádzkovania telekomunikačného zariadenia - RadioLAN, spol.s r.o.

19.06.2017 Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2016 - Detská organizácia FÉNIX, o.z.

13.06.2017 Stiahnúť

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Z201714294_Z 12.4.2017 - AGROSERVIS spol. s.r.o.

13.06.2017 Stiahnúť

Zmluva o spolupráci - Boni Fructi, spol. s r.o.

13.06.2017 Stiahnúť

Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti - firma BENMEDIKA, s.r.o.

12.06.2017 Stiahnúť

Zmluva o združenej dodávke elektriny 9408642851 - ZSE Energetika_Redacted

30.05.2017 Stiahnúť

Zmluva o združenej dodávke elektriny - ZSE Energetika

30.05.2017 Stiahnúť

Zmluva o poskytnuí dotácie z prostriedkov DPO SR - Dobrovoľná požiarna ochrana

29.05.2017 Stiahnúť

Zmlluva o poskytovaní služieb - kosenie a zimná údržba - IHCC, s.r.o.

04.05.2017 Stiahnúť

Zmluva o tanečnom programe - eXj-production, s.r.o.

25.04.2017 Stiahnúť

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta č. 17K225 - Doxx - stravné lístky, spol.s.r.o.,

18.04.2017 Stiahnúť

Kúpna zmluva č Z201714294_Z - Agroservis

12.04.2017 Stiahnúť

Zmluva o nájme služobného bytu - MUDr. Katarína Ninisová

03.04.2017 Stiahnúť

Zmluva o kontrolnej činnosti - ENERCOM s.r.o.

23.03.2017 Stiahnúť

Zmluva o inzercii - regionPRESS, s.r.o.

08.03.2017 Stiahnúť

Zmuva o inzercii - regionPRESS, s.r.o.

02.03.2017 Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu v roku 2017 - Slovenský Červený Kríž spolok BA

17.02.2017 Stiahnúť

Grant decision for an Action - Europe for Citizens

14.02.2017 Stiahnúť

Zmluva o nájme pozemku - Mgr. Erik Višňovský

10.02.2017 Stiahnúť

Zmluva o vyhotovení diela - ÚPn s.r.o.

10.02.2017 Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu v roku 2017 - Miestna organizácia Jednoty dôchodcov

03.02.2017 Stiahnúť

Zmluva o poskytovaní auditorskych služieb - Mgr. Ing. Katarína Šašková

03.02.2017 Stiahnúť

Dodatok k zmluve o poskytovní verejných služieb - Slovak Telekom_2

02.02.2017 Stiahnúť

Dodatok k zmluve o poskytovní verejných služieb - Slovak Telekom_1

02.02.2017 Stiahnúť

Dodatok k zmluve o poskytovní verejných služieb - Slovak Telekom

02.02.2017 Stiahnúť

Darovacia zmluva - Prof. Mgr. Miroslav Daniš

25.01.2017 Stiahnúť

Delimitačný protokol - Základná škola Kráľová pri Senci

15.01.2017 Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - Ing. Miroslav Gatial

01.09.2015 Stiahnúť

Zmluvy 2016

Zmluva o nájme služobného bytu - Ján Žemlička

29.12.2016 Stiahnúť

Zmluva o nájme Nebytových priestorov na šk. rok 2016-2017 - Peter Horváth (florbal)

14.11.2016 Stiahnúť

Zmluva č. 119849 08U03 - Enviromentálny fond

11.11.2016 Stiahnúť

Kúpna zmluva - Dagmar Staňková

11.11.2016 Stiahnúť

Zmluva o nájme Nebytových priestorov na šk. rok 2016-2017 - Daniel Gašpar (futbal)

01.11.2016 Stiahnúť

Zmluva o združenej dodávke elektriny - ZSE Energia, a.s.

26.10.2016 Stiahnúť

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum a miest a budúcej spolupráci - DEUS

17.10.2016 Stiahnúť

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Balík služieb - Slovak telekom a.s.

17.10.2016 Stiahnúť

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak telekom a.s.

17.10.2016 Stiahnúť

Zmluva o nájme Nebytových priestorov na šk. rok 2016-2017 - YOGI športový klub, o.z.

17.10.2016 Stiahnúť

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná

17.10.2016 Stiahnúť

Zmluva o dielo č. Z201628648_Z - Prosol s.r.o.

07.10.2016 Stiahnúť

Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi - HUMANA People to People Slovakia o.z.

05.10.2016 Stiahnúť

Zmluva o nájme Nebytových priestorov na šk. rok 2016-2017 - Sport club Senec (hádzaná)

01.10.2016 Stiahnúť

Zmluva o nájme Nebytových priestorov na šk. rok 2016-2017 - Tony Pearce (anglický jazyk)

20.09.2016 Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí dotácie - Bratislavský samosprávny kraj

09.09.2016 Stiahnúť

Zmluva o nájme Nebytových priestorov na šk. rok 2016-2017 - Dobrovič Vladimír

05.09.2016 Stiahnúť

Zmluva o nájme Nebytových priestorov na šk. rok 2016-2017 - Martin Slezák (stolný tenis)

05.09.2016 Stiahnúť

Zmluva o nájme Nebytových priestorov na šk. rok 2016-2017 - Ivan Gräczer (futbal)

05.09.2016 Stiahnúť

Zmluva o nájme Nebytových priestorov na šk. rok 2016-2017 - Gratex, p. Polek (futbal)

05.09.2016 Stiahnúť

Zmluva o nájme Nebytových priestorov na šk. rok 2016-2017 - Irena Gábrišová

05.09.2016 Stiahnúť

Zmluva o nájme Nebytových priestorov na šk. rok 2016-2017 - Ing. Miroslav Gatiaľ (karate)

05.09.2016 Stiahnúť

Zmluva o nájme Nebytových priestorov na šk. rok 2016-2017 - PhDr. Iveta Chovnčíková (anglický jazyk)

02.09.2016 Stiahnúť

Zmluva o tanečnom programe - eXj-production, s.r.o.

11.08.2016 Stiahnúť

Kúpna zmluva na dodávku športového vybavenia - Malunet, s.r.o.

10.08.2016 Stiahnúť

Zmluva o umeleckom výkone - ĽH Paprčkovci

04.08.2016 Stiahnúť

Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č. SITB-OO2-2015_000014-033 zo dňa 12.03.2015_Redigované

13.07.2016 Stiahnúť

Europe for Citizens Programme - Education, audiovusual and Culture Executive Agency

07.07.2016 Stiahnúť

Dodatok č.3 k zmluve o zriadeí spoločného obecného úradu

07.07.2016 Stiahnúť

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu v znení dodatkov 1-3

07.07.2016 Stiahnúť

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi obalov - RECYKLOGROUP, a.s

30.06.2016 Stiahnúť

Dohoda o vyplňovacom práve - VÚB a.s.

10.06.2016 Stiahnúť

Zmluva o termínovanom úvere č. 505_2016_UZ

10.06.2016 Stiahnúť

Zmluva č. 113683 08U02 - Enviromentálny fond

03.06.2016 Stiahnúť

Zmluva o prenájme - Peter Gajdošík

01.06.2016 Stiahnúť

Kúpna zmluva - Mgr.Pavol Mazúr a MUDr.Gabriela Pavleová, PhD., MPH.

18.05.2016 Stiahnúť

Zmluva o vystúpení - REC s.r.o.

16.05.2016 Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2016 - detská organizácia Fénix,o.z.

09.05.2016 Stiahnúť

Zmluva o poskytovaní služieb - Egov Systems spol. s r.o.

09.05.2016 Stiahnúť

Zmluva o dielo č. 2016-05-001 - Róka Milan

05.05.2016 Stiahnúť

Zmluva o dielo č. 2016-05-002 - Róka Milan

05.05.2016 Stiahnúť

Zmluva o prenájme - Lucia Fabryová a Patrik Fábry

28.04.2016 Stiahnúť

Zmluva o spolupráci, kúpna zmluva - Boni fructi, spol. s.r.o.

21.04.2016 Stiahnúť

Zmluva o prenájme - Eduard Chalás

20.04.2016 Stiahnúť

Zmluva o dielo č. 92-2016 Publicita projektu Town Twinnig - VF project & Marketing s.r.o.

20.04.2016 Stiahnúť

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva - TOPSET Solutions s.r.o.

20.04.2016 Stiahnúť

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - IMMO -FERRO TRADE s.r.o.

04.04.2016 Stiahnúť

Kúpna zmluva - Silvester Juriček s manželkou

14.03.2016 Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí grantu č. ZSE_016 - Nadácia Pontis

14.03.2016 Stiahnúť

Budúca dodávateľská zmluva - RECYKLOGROUP,a.s.

11.03.2016 Stiahnúť

Zmluva o prenájme predajného automatu - SoBe - servis s.r.o.

08.03.2016 Stiahnúť

Zmluva o výpožičke 282-001-20016 - MV SR

03.03.2016 Stiahnúť

Zmluva č. 76148 o poskytnutí dotácie - DPO SR

26.02.2016 Stiahnúť

Kúpna zmluva- Mgr. Jozef Baus s manželkou

22.02.2016 Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v r.2016 - MŠK Kráľová pri Sneci

16.02.2016 Stiahnúť

Dopdatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov - Profi Group3 s.r.o.

11.02.2016 Stiahnúť

Dodatok č.1 k zámennej zmluve - Prokešová Ľudmila

09.02.2016 Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v r.2015 - Slovenský Červený kríž Územný spolok Bratislava - okolie

08.02.2016 Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v r.2016 - Miestna organizácia Jednoty dôchodcov

08.02.2016 Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v r.2016 - Dobrovoľný hasičský zbor

08.02.2016 Stiahnúť

Zmluva o dielo - IMMO-FERRO TRADE, s.r.o.

03.02.2016 Stiahnúť

Zmluva o spolupráci - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p._Redigované

01.02.2016 Stiahnúť

Zmluva - Mgr. Ing. Kataína Šašková

15.01.2016 Stiahnúť

Zmluvy 2015

Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti - Mgr. Štefan Kadlec

28.12.2015 Stiahnúť

Darovacia zmluva - Advokátska kancelária JUDr. Juraj Hatvány

22.12.2015 Stiahnúť

Darovacia zmluva - IVPO a.s.

22.12.2015 Stiahnúť

Darovacia zmluva - Guladn partners s.r.o.

22.12.2015 Stiahnúť

Darovacia zmluva - BESTland s.r.o

22.12.2015 Stiahnúť

Darovacia zmluva - Jozef Sedlárik

22.12.2015 Stiahnúť

Darovacia zmluva - Stanislav s.r.o.

21.12.2015 Stiahnúť

Darovacia zmluva - dedovizeň o.z

18.12.2015 Stiahnúť

Zmluva o zriadení vecných bremien - Západoslovenská distribučná

17.12.2015 Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce roku 2015

16.12.2015 Stiahnúť

Darovacia zmluva - dedovizeň o.z

15.12.2015 Stiahnúť

Darovacia zmluva - Herič s.r.o.

11.12.2015 Stiahnúť

Darovacia zmluva - DH Finance

09.12.2015 Stiahnúť

Darovacia zmluva - Michal Čapla

09.12.2015 Stiahnúť

Darovacia zmluva - Onkologický ústav sv. Alžbety

09.12.2015 Stiahnúť

Darovacia zmluva - Poľnohospodárske družstvo v Kráľovej pri Senci

09.12.2015 Stiahnúť

Darovacia Zmluva - Cavallo

07.12.2015 Stiahnúť

Zmluva - Katarína Šašková

04.12.2015 Stiahnúť

Darovacia zmluva - Tomdus

04.12.2015 Stiahnúť

Zámenná zmluva - Ľudmila Prokešová

03.12.2015 Stiahnúť

Kúpna zmluva - Stroj pre komunálne práce

01.12.2015 Stiahnúť

Zmluva o termínovanom úvere č.1332/2015/UZ

23.11.2015 Stiahnúť

Dodatok č. 1 k objednávke č16.15 M Pro s.r.o.

23.11.2015 Stiahnúť

Nájomná zmluva - SE Predaj, s.r.o.

23.10.2015 Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2015 - Miestna organizácia jednoty dôchodcov

12.10.2015 Stiahnúť

Nájomná zmluva - Viera Pearce SPACE MANIA

04.10.2015 Stiahnúť

Zmluva o výpožičke - JUDr. Dušan Šebok

30.09.2015 Stiahnúť

Zmluva o zriadení vecných bremien _1 - Západoslovenská distribučná

28.09.2015 Stiahnúť

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Benestra

22.09.2015 Stiahnúť

Zmluva o inzercii - regionPress, s.r.o._2

06.09.2015 Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - p. Ivan Gräczer

01.09.2015 Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - p. Irena Gábrišová

01.09.2015 Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - GRATEX p. Polek

01.09.2015 Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - p. Atila Razgyel

01.09.2015 Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - p. Peter Terneny

01.09.2015 Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - p. Rastislav Terneny

01.09.2015 Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - p. Martin Slezák

01.09.2015 Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - p. Libor Mach

01.09.2015 Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - PhDr. Iveta Chovančíková

01.09.2015 Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - p. Daniel Gašpar

01.09.2015 Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - Yogi športový klub

01.09.2015 Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - Viera Pearce

01.09.2015 Stiahnúť

Zmluva o dielo - M PRO s.r.o.

26.08.2015 Stiahnúť

Dohoda o úhrade ceny zemného plynu - SPP - distribúcia

25.08.2015 Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí dotácie - Bratislavský samosprávny kraj

24.08.2015 Stiahnúť

Dodatok č.1 k zámennej zmluve - Štefan Klučka

28.07.2015 Stiahnúť

Zmluva o inzercii - regionPress, s.r.o._1

28.07.2015 Stiahnúť

Memorandum o vzájomnej spolupráci -Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu

15.07.2015 Stiahnúť

Zmluva o dielo Projekt Town Twinning - VF Projekt & Marketing

14.07.2015 Stiahnúť

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - O2 Slovakia, s.r.o.

08.07.2015 Stiahnúť

Zmluva o poskytovaní právnych služieb - SP legale

06.07.2015 Stiahnúť

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - Balito s.r.o.

30.06.2015 Stiahnúť

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu - RWE

30.06.2015 Stiahnúť

Zmluva o prenájme - Lunapark Pavel Gajarský

25.06.2015 Stiahnúť

Zmluva o inzercii - regionPress, s.r.o.

24.06.2015 Stiahnúť

Zámenná zmluva - Štefan Klučka

16.06.2015 Stiahnúť

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice - Sloboda zvierat

15.06.2015 Stiahnúť

Koncesná zmluva o zabezpeč. prevádzky,modern. a údrž. verejného osvetlenia obce - SE predaj

10.06.2015 Stiahnúť

Zmluva o prenájme - Lunapark Ján Valášek

03.06.2015 Stiahnúť

Výpoveď zmluvy - Slovak Telekom

31.05.2015 Stiahnúť

Výpoveď zmluvy - Slovak Telekom

31.05.2015 Stiahnúť

Zmluva o spolupráci a Kúpna zmluva - Boni Fructi,s.r.o.

04.05.2015 Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí fin. príspevku - ZSE

29.04.2015 Stiahnúť

Zmluva o prenájme - DREAM AIR Agentúra

29.04.2015 Stiahnúť

Mandátna zmluva - AE group s.r.o.

29.04.2015 Stiahnúť

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - Ing. Katarína Šašková

24.04.2015 Stiahnúť

Zmluva o zabezpečení výkonu prevádzky verejného vodovodu - BVS, a.s.

24.04.2015 Stiahnúť

Nájomná zmluva - Balito s.r.o

21.04.2015 Stiahnúť

Zmluva o poskytovaní technickej služby k EZS - Kozmér Peter ELKOM

27.03.2015 Stiahnúť

Kúpna zmluva - Nemec František (2)

17.03.2015 Stiahnúť

Kúpna zmluva - Nemec František (1)

17.03.2015 Stiahnúť

Zmluva o dielo - Pro Implement

27.02.2015 Stiahnúť

zmluva o výpožičke - MVSR

19.02.2015 Stiahnúť

Nájomná zmluva - VITACARE s.r.o.

04.02.2015 Stiahnúť

Nájomná zmluva - poľovnícke združenie

02.02.2015 Stiahnúť

Zmluva o poskytovaní servisu - Javor s.r.o.

31.01.2015 Stiahnúť

Zmluva o poskytovní servisu - Martin Kubovčák -S.O.M.M.

31.01.2015 Stiahnúť

Zmluva o združenej dodávke elektriny - ZSE

22.01.2015 Stiahnúť

Zmluva o združenej dodávke elektriny - ZSE

22.01.2015 Stiahnúť

Zmluva o združenej dodávke elektriny - ZSE

22.01.2015 Stiahnúť

Zmluva o združenej dodávke elektriny - ZSE

22.01.2015 Stiahnúť

Zmluva o združenej dodávke elektriny -ZSE

22.01.2015 Stiahnúť

Dodatok ponuka E.Výhoda2014 - ZSE

22.01.2015 Stiahnúť

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - telekom

22.01.2015 Stiahnúť

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná

20.01.2015 Stiahnúť

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná

19.01.2015 Stiahnúť

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná

19.01.2015 Stiahnúť

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná

19.01.2015 Stiahnúť

Zmluva o buudúcej zmluve - Západoslovenská distribučná

19.01.2015 Stiahnúť

Darovacia zmluva MVSR

19.01.2015 Stiahnúť

Dotatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - telekom

16.01.2015 Stiahnúť

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb -Telekom

16.01.2015 Stiahnúť

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - telekom

16.01.2015 Stiahnúť

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Telekom

16.01.2015 Stiahnúť

Rámcová dohoda -Mivasoft

07.01.2015 Stiahnúť