Kráľová pri Senci

Vybrali sme

Pokračovanie stavebných a reštaurátorských prác v obci

Aj počas uhorkovej sezóny prebiehali v obci rekonštrukčné a stavebné práce na verejných priestranstvách a chodníkoch, reštaurátorské práce na moste a zvonici. Pozývame Vás na krátku obrazovú exkurziu našim letným fotoarachívom.

 
Domov

Dovoľte, aby sme Vám zaželali v novom roku 2015 veľa pracovných i osobných úspechov

starosta a vedenie obce

 
Štastný Nový rok 2015