Navigácia

Obsah

KOMISIE OZ

  • komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov obce
  • komisia pre životné prostredie a rozvoj obce
  • komisia finančná, právna a sociálnych vecí
  • komisia pre kultúru, vzdelávanie a šport

 

Predsedovia  komisií:

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov obce - Alena Heričová
Komisia pre životné prostredie a rozvoj obce – Juraj Deák
Komisia finančná, právna a sociálnych vecí – Ing. Katarína Smiešková
Komisia pre kultúru, vzdelávanie a šport – Beata Podolská

 

Členovia komisií:

z radu poslancov:

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov obce
Ing. Katarína Smiešková, Beata Podolská

Komisia pre životné prostredie a rozvoj obce​​​​​​​ 
RNDr. Michal Konečný PhD., Mgr. Ľubomír Tuchscher, Martin Slávik, Dáša Tóthová

Komisia finančná, právna a sociálnych vecí
Alena Heričová, Dáša Tóthová

Komisia pre kultúru, vzdelávanie a šport
Prof. Mgr. Miroslav Daniš, Csc., Martin Slávik

​​​​​​​