Navigácia

Obsah

KOMISIE OZ

  • finančná, právna a sociálnych vecí
  • výstavby a dopravy
  • životného prostredia
  • kultúry, vzdelávania a športu

 

Predsedovia  komisií:

Finančná, právna a sociálnych vecí – Ing. Katarína Smiešková
Výstavby a dopravy – Juraj Deák
Životného prostredia – Mgr. Ľubomír Tuchscher
Kultúry vzdelávania a športu – Beáta Podolská

 

Členovia komisií:

Finančná, právna a sociálnych vecí
Prof. Mgr. Miroslav Daniš, Csc., Alojz Koiš, Marian Bobrík, Dáša Tóthová

Výstavby a dopravy 
Marian Bobrík, Mgr. Ľubomír Tuchscher

Životného prostredia
RNDr. Michal Konečný PhD., Marian Bobrík

Kultúry, vzdelávania a športu
Marian Bobrík, Prof. Mgr. Miroslav Daniš, Csc., Alojz Koiš, RNDr. Michal Konečný PhD.