Navigácia

Obsah

Miestne dane

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11298

K predloženiu žiadosti nieje potrebné dokladať prílohu:
list vlastníctva a výpis obchodného registra.