Navigácia

Obsah

Ostatné tlačivá

K predloženiu žiadosti nieje potrebné dokladať prílohu:
list vlastníctva a výpis obchodného registra.

DP - príloha byt Stiahnuté: 131x | 27.02.2018

DP - príloha nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 125x | 27.02.2018

DP - príloha pes Stiahnuté: 128x | 27.02.2018

DP - príloha pozemok Stiahnuté: 133x | 27.02.2018

DP - príloha predajný automat Stiahnuté: 124x | 27.02.2018

DP - príloha stavba 1 účelová Stiahnuté: 125x | 27.02.2018

DP - príloha stavba viacúčelová Stiahnuté: 124x | 27.02.2018

DP - príloha zníženie dane Stiahnuté: 139x | 27.02.2018

DP k dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 143x | 27.02.2018

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu Stiahnuté: 147x | 27.02.2018

Prehlásenie Stiahnuté: 144x | 27.02.2018

Prihlasovací lístok z trvalého pobytu Stiahnuté: 199x | 27.02.2018

SHR - Žiadosť o vydanie osvedčenia Stiahnuté: 149x | 27.02.2018

SHR - Žiadosť o zrušenie Stiahnuté: 139x | 27.02.2018

Žiadosť o povolenie zábavy Stiahnuté: 336x | 27.02.2018

Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa od 2018 Stiahnuté: 47x | 22.03.2019

Žiadosť o uzavretie manželstva Stiahnuté: 182x | 27.02.2018

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla Stiahnuté: 163x | 27.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 166x | 27.02.2018

Stránka

  • 1