Navigácia

Obsah

Ostatné tlačivá

K predloženiu žiadosti nieje potrebné dokladať prílohu:
list vlastníctva a výpis obchodného registra.

DP - príloha byt Stiahnuté: 151x | 27.02.2018

DP - príloha nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 139x | 27.02.2018

DP - príloha pes Stiahnuté: 149x | 27.02.2018

DP - príloha pozemok Stiahnuté: 152x | 27.02.2018

DP - príloha predajný automat Stiahnuté: 140x | 27.02.2018

DP - príloha stavba 1 účelová Stiahnuté: 143x | 27.02.2018

DP - príloha stavba viacúčelová Stiahnuté: 143x | 27.02.2018

DP - príloha zníženie dane Stiahnuté: 159x | 27.02.2018

DP k dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 159x | 27.02.2018

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu Stiahnuté: 165x | 27.02.2018

Prehlásenie Stiahnuté: 162x | 27.02.2018

Prihlasovací lístok z trvalého pobytu Stiahnuté: 234x | 27.02.2018

SHR - Žiadosť o vydanie osvedčenia Stiahnuté: 166x | 27.02.2018

SHR - Žiadosť o zrušenie Stiahnuté: 159x | 27.02.2018

Žiadosť o povolenie zábavy Stiahnuté: 391x | 27.02.2018

Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa od 2018 Stiahnuté: 81x | 22.03.2019

Žiadosť o uzavretie manželstva Stiahnuté: 227x | 27.02.2018

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla Stiahnuté: 186x | 27.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 187x | 27.02.2018

Stránka

  • 1