Navigácia

Obsah

Ostatné tlačivá

K predloženiu žiadosti nieje potrebné dokladať prílohu:
list vlastníctva a výpis obchodného registra.

DP - príloha byt Stiahnuté: 115x | 27.02.2018

DP - príloha nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 110x | 27.02.2018

DP - príloha pes Stiahnuté: 113x | 27.02.2018

DP - príloha pozemok Stiahnuté: 117x | 27.02.2018

DP - príloha predajný automat Stiahnuté: 109x | 27.02.2018

DP - príloha stavba 1 účelová Stiahnuté: 111x | 27.02.2018

DP - príloha stavba viacúčelová Stiahnuté: 108x | 27.02.2018

DP - príloha zníženie dane Stiahnuté: 125x | 27.02.2018

DP k dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 127x | 27.02.2018

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu Stiahnuté: 126x | 27.02.2018

Prehlásenie Stiahnuté: 122x | 27.02.2018

Prihlasovací lístok z trvalého pobytu Stiahnuté: 175x | 27.02.2018

SHR - Žiadosť o vydanie osvedčenia Stiahnuté: 130x | 27.02.2018

SHR - Žiadosť o zrušenie Stiahnuté: 119x | 27.02.2018

Žiadosť o povolenie zábavy Stiahnuté: 271x | 27.02.2018

Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa od 2018 Stiahnuté: 27x | 22.03.2019

Žiadosť o uzavretie manželstva Stiahnuté: 157x | 27.02.2018

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla Stiahnuté: 140x | 27.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 147x | 27.02.2018

Stránka

  • 1