Navigácia

Obsah

Ostatné tlačivá

K predloženiu žiadosti nieje potrebné dokladať prílohu:
list vlastníctva a výpis obchodného registra.

DP - príloha byt Stiahnuté: 233x | 27.02.2018

DP - príloha nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 217x | 27.02.2018

DP - príloha pes Stiahnuté: 235x | 27.02.2018

DP - príloha pozemok Stiahnuté: 232x | 27.02.2018

DP - príloha predajný automat Stiahnuté: 215x | 27.02.2018

DP - príloha stavba 1 účelová Stiahnuté: 222x | 27.02.2018

DP - príloha stavba viacúčelová Stiahnuté: 233x | 27.02.2018

DP - príloha zníženie dane Stiahnuté: 234x | 27.02.2018

DP k dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 237x | 27.02.2018

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu Stiahnuté: 244x | 27.02.2018

Prehlásenie Stiahnuté: 222x | 27.02.2018

Prihlasovací lístok z trvalého pobytu Stiahnuté: 337x | 27.02.2018

SHR - Žiadosť o vydanie osvedčenia Stiahnuté: 233x | 27.02.2018

SHR - Žiadosť o zrušenie Stiahnuté: 215x | 27.02.2018

Žiadosť o povolenie zábavy Stiahnuté: 544x | 27.02.2018

Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa od 2018 Stiahnuté: 145x | 22.03.2019

Žiadosť o uzavretie manželstva Stiahnuté: 332x | 27.02.2018

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla Stiahnuté: 269x | 27.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 276x | 27.02.2018

Stránka

  • 1