Navigácia

Obsah

Ostatné tlačivá

K predloženiu žiadosti nieje potrebné dokladať prílohu:
list vlastníctva a výpis obchodného registra.

DP - príloha byt Stiahnuté: 204x | 27.02.2018

DP - príloha nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 195x | 27.02.2018

DP - príloha pes Stiahnuté: 204x | 27.02.2018

DP - príloha pozemok Stiahnuté: 207x | 27.02.2018

DP - príloha predajný automat Stiahnuté: 195x | 27.02.2018

DP - príloha stavba 1 účelová Stiahnuté: 198x | 27.02.2018

DP - príloha stavba viacúčelová Stiahnuté: 206x | 27.02.2018

DP - príloha zníženie dane Stiahnuté: 213x | 27.02.2018

DP k dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 213x | 27.02.2018

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu Stiahnuté: 220x | 27.02.2018

Prehlásenie Stiahnuté: 201x | 27.02.2018

Prihlasovací lístok z trvalého pobytu Stiahnuté: 297x | 27.02.2018

SHR - Žiadosť o vydanie osvedčenia Stiahnuté: 210x | 27.02.2018

SHR - Žiadosť o zrušenie Stiahnuté: 196x | 27.02.2018

Žiadosť o povolenie zábavy Stiahnuté: 457x | 27.02.2018

Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa od 2018 Stiahnuté: 128x | 22.03.2019

Žiadosť o uzavretie manželstva Stiahnuté: 285x | 27.02.2018

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla Stiahnuté: 243x | 27.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 236x | 27.02.2018

Stránka

  • 1