Navigácia

Obsah

Ostatné tlačivá

DP - príloha byt Stiahnuté: 79x | 27.02.2018

DP - príloha nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 74x | 27.02.2018

DP - príloha pes Stiahnuté: 76x | 27.02.2018

DP - príloha pozemok Stiahnuté: 79x | 27.02.2018

DP - príloha predajný automat Stiahnuté: 76x | 27.02.2018

DP - príloha stavba 1 účelová Stiahnuté: 76x | 27.02.2018

DP - príloha stavba viacúčelová Stiahnuté: 75x | 27.02.2018

DP - príloha zníženie dane Stiahnuté: 83x | 27.02.2018

DP k dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 79x | 27.02.2018

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu Stiahnuté: 88x | 27.02.2018

Prehlásenie Stiahnuté: 81x | 27.02.2018

Prihlasovací lístok z trvalého pobytu Stiahnuté: 116x | 27.02.2018

SHR - Žiadosť o vydanie osvedčenia Stiahnuté: 85x | 27.02.2018

SHR - Žiadosť o zrušenie Stiahnuté: 82x | 27.02.2018

Žiadosť o povolenie zábavy Stiahnuté: 181x | 27.02.2018

Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa Stiahnuté: 99x | 27.02.2018

Žiadosť o uzavretie manželstva Stiahnuté: 100x | 27.02.2018

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla Stiahnuté: 88x | 27.02.2018

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla Stiahnuté: 97x | 27.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 103x | 27.02.2018

Stránka

  • 1