Navigácia

Obsah

Ostatné tlačivá

DP - príloha byt Stiahnuté: 21x | 27.02.2018

DP - príloha nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 18x | 27.02.2018

DP - príloha pes Stiahnuté: 17x | 27.02.2018

DP - príloha pozemok Stiahnuté: 19x | 27.02.2018

DP - príloha predajný automat Stiahnuté: 18x | 27.02.2018

DP - príloha stavba 1 účelová Stiahnuté: 18x | 27.02.2018

DP - príloha stavba viacúčelová Stiahnuté: 20x | 27.02.2018

DP - príloha zníženie dane Stiahnuté: 22x | 27.02.2018

DP k dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 22x | 27.02.2018

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu Stiahnuté: 23x | 27.02.2018

Prehlásenie Stiahnuté: 21x | 27.02.2018

Prihlasovací lístok z trvalého pobytu Stiahnuté: 28x | 27.02.2018

SHR - Žiadosť o vydanie osvedčenia Stiahnuté: 19x | 27.02.2018

SHR - Žiadosť o zrušenie Stiahnuté: 21x | 27.02.2018

Žiadosť o povolenie zábavy Stiahnuté: 34x | 27.02.2018

Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa Stiahnuté: 22x | 27.02.2018

Žiadosť o uzavretie manželstva Stiahnuté: 20x | 27.02.2018

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla Stiahnuté: 23x | 27.02.2018

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla Stiahnuté: 24x | 27.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 23x | 27.02.2018

Stránka

  • 1