Navigácia

Obsah

Ostatné tlačivá

DP - príloha byt Stiahnuté: 36x | 27.02.2018

DP - príloha nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 32x | 27.02.2018

DP - príloha pes Stiahnuté: 32x | 27.02.2018

DP - príloha pozemok Stiahnuté: 34x | 27.02.2018

DP - príloha predajný automat Stiahnuté: 33x | 27.02.2018

DP - príloha stavba 1 účelová Stiahnuté: 32x | 27.02.2018

DP - príloha stavba viacúčelová Stiahnuté: 34x | 27.02.2018

DP - príloha zníženie dane Stiahnuté: 36x | 27.02.2018

DP k dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 35x | 27.02.2018

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu Stiahnuté: 39x | 27.02.2018

Prehlásenie Stiahnuté: 37x | 27.02.2018

Prihlasovací lístok z trvalého pobytu Stiahnuté: 47x | 27.02.2018

SHR - Žiadosť o vydanie osvedčenia Stiahnuté: 37x | 27.02.2018

SHR - Žiadosť o zrušenie Stiahnuté: 38x | 27.02.2018

Žiadosť o povolenie zábavy Stiahnuté: 71x | 27.02.2018

Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa Stiahnuté: 40x | 27.02.2018

Žiadosť o uzavretie manželstva Stiahnuté: 37x | 27.02.2018

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla Stiahnuté: 38x | 27.02.2018

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla Stiahnuté: 43x | 27.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 39x | 27.02.2018

Stránka

  • 1