Navigácia

Obsah

Ostatné tlačivá

K predloženiu žiadosti nieje potrebné dokladať prílohu:
list vlastníctva a výpis obchodného registra.

DP - príloha byt Stiahnuté: 95x | 27.02.2018

DP - príloha nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 89x | 27.02.2018

DP - príloha pes Stiahnuté: 92x | 27.02.2018

DP - príloha pozemok Stiahnuté: 97x | 27.02.2018

DP - príloha predajný automat Stiahnuté: 92x | 27.02.2018

DP - príloha stavba 1 účelová Stiahnuté: 92x | 27.02.2018

DP - príloha stavba viacúčelová Stiahnuté: 93x | 27.02.2018

DP - príloha zníženie dane Stiahnuté: 104x | 27.02.2018

DP k dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 106x | 27.02.2018

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu Stiahnuté: 104x | 27.02.2018

Prehlásenie Stiahnuté: 96x | 27.02.2018

Prihlasovací lístok z trvalého pobytu Stiahnuté: 142x | 27.02.2018

SHR - Žiadosť o vydanie osvedčenia Stiahnuté: 107x | 27.02.2018

SHR - Žiadosť o zrušenie Stiahnuté: 99x | 27.02.2018

Žiadosť o povolenie zábavy Stiahnuté: 214x | 27.02.2018

Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa od 2018 Stiahnuté: 1x | 22.03.2019

Žiadosť o uzavretie manželstva Stiahnuté: 122x | 27.02.2018

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla Stiahnuté: 119x | 27.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 125x | 27.02.2018

Stránka

  • 1