Navigácia

Obsah

Ostatné tlačivá

DP - príloha byt Stiahnuté: 54x | 27.02.2018

DP - príloha nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 49x | 27.02.2018

DP - príloha pes Stiahnuté: 52x | 27.02.2018

DP - príloha pozemok Stiahnuté: 53x | 27.02.2018

DP - príloha predajný automat Stiahnuté: 50x | 27.02.2018

DP - príloha stavba 1 účelová Stiahnuté: 50x | 27.02.2018

DP - príloha stavba viacúčelová Stiahnuté: 52x | 27.02.2018

DP - príloha zníženie dane Stiahnuté: 58x | 27.02.2018

DP k dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 55x | 27.02.2018

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu Stiahnuté: 60x | 27.02.2018

Prehlásenie Stiahnuté: 57x | 27.02.2018

Prihlasovací lístok z trvalého pobytu Stiahnuté: 76x | 27.02.2018

SHR - Žiadosť o vydanie osvedčenia Stiahnuté: 59x | 27.02.2018

SHR - Žiadosť o zrušenie Stiahnuté: 58x | 27.02.2018

Žiadosť o povolenie zábavy Stiahnuté: 141x | 27.02.2018

Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa Stiahnuté: 67x | 27.02.2018

Žiadosť o uzavretie manželstva Stiahnuté: 67x | 27.02.2018

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla Stiahnuté: 59x | 27.02.2018

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla Stiahnuté: 71x | 27.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 65x | 27.02.2018

Stránka

  • 1