Navigácia

Obsah

Oznámenie o uložení zásielky

Správy

Oznámenie o uložení zásielky

Obec Kráľová pri Senci oznamuje občanovi Linda Szalayová, trvale bytom Kráľová pri Senci, že na Obecnom úrade v Kráľovej pri Senci jej bola dňa 13.01.2020 doručená zásielka do vlastných rúk.
Zásielku si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Kráľovej pri Senci počas úradných hodín:
Pondelok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00 13:00 - 18:00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 7:30 - 12:00
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie je vyvesené na úradnej tabuli obce Kráľová pri Senci od 13.01.2020 do 28.01.2019
celý text

ostatné | 13. 1. 2020 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o uložení zásielky

Obec Kráľová pri Senci oznamuje občanovi Alfréd Čajka, trvale bytom Kráľová pri Senci, že na Obecnom úrade v Kráľovej pri Senci mu bola dňa 09.01.2020 doručená zásielka do vlastných rúk
Zásielku si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade v Kráľovej pri Senci počas úradných hodín:
Pondelok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00 13:00 - 18:00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 7:30 - 12:00
Toto oznámenie je vyvesené na úradnej tabuli obce Kráľová pri Senci od 09.1.2020 do 24.01.2020
celý text

ostatné | 9. 1. 2020 | Autor: Správca Webu