Navigácia

Obsah

Správy

14.01.2019

Oznámenie o uložení zásielky - Marcel Demjanovič

Obec Kráľová pri Senci oznamuje občanovi Marcel Demjanovič,  trvale bytom Kráľová pri Senci, že na Obecnom úrade v Kráľovej pri Senci mu bolo dňa 14.01.2019 doručená zásielka.

Detail

10.01.2019

Pošta - zmena otváracích hodín

Slovenská pošta a.s. oznamuje, že v dňoch od 14.1 do 18.1.2019 bude v pobočke Kráľová pri Senci zmena otváracích hodín Po, Ut, Štv, Pi od 8:00 do 11:00 Str od 13:30 do 18:00

Detail

08.01.2019

Výzva orezu a výrubu stromov

Západoslovenská distribučná a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZDIS, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.

Detail

02.01.2019

Odber krvi

Slovenský Červený kríž miestny spolok Kráľová pri Senci Vás Pozýva na odber krvi dňa 23. januára 2019 v čase od 7:30 do 10:00 v Obecnom klube v Kráľovej pri Senci

Detail

19.12.2018

Plánovací kalendár vývozu KO na rok 2019 - Bodov

Plánovací kalendár na rok 2019 - Bodov

Detail

Kalendár akcií