Navigácia

Obsah

Správy

18.10.2018

16. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Vás pozýva na 16. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci,  ktoré sa bude konať  dňa 24.10.2018 /streda/ o 18:00 hod. na Obecnom úrade /zasadacia miestnosť na 2.NP/

Detail

11.10.2018

Oznámenie o uložení zásielky - Marian Zoller

Obec Kráľová pri Senci oznamuje občanovi Marian Zoller, trvale bytom Kráľová pri Senci, že na Obecnom úrade v Kráľovej pri Senci mu bolo dňa 11.10.2018 doručené oznámenie o uložení zásielky.

Detail

11.10.2018

Oznámenie o uložení zásielky - Marcel Demjanovič

Obec Kráľová pri Senci oznamuje občanovi Marcel Demjanovič, trvale bytom Kráľová pri Senci, že na Obecnom úrade v Kráľovej pri Senci mu bolo dňa 11.10.2018 doručené oznámenie o uložení zásielky.

Detail

03.10.2018

Inforácie o kompostovaní

MŽP SR pripravilo informačný leták o domácom a komunitnom kompostovaní  a možnostiach využitia biologického odpadu zo záhrad.

Detail

26.09.2018

pezinsko senecko

Pezinsko a Senec z neba

V roku 2017 vyšla publikácia v spolupráci s vydavateľstvom CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko.

Detail

Kalendár akcií