Navigácia

Obsah

Správy

17.01.2020

Pošta - zmena otváracích hodín

Pošta Kráľová pri Senci oznamuje zmenu otváracích hodín od 20.01.2020 do 24.01.2020. Pondelok - 08:00 - 11:00 Utorok - 08:00 - 11:00 Streda - 13:30 - 18:00 Štvrtok - 08:00 - 11:00 Piatok - 08:00 - 11:00

Detail

13.01.2020

Oznámenie o uložení zásielky

Obec Kráľová pri Senci oznamuje občanovi Linda Szalayová, trvale bytom Kráľová pri Senci, že na Obecnom úrade v Kráľovej pri Senci jej bola dňa 13.01.2020 doručená zásielka do vlastných rúk. Zásielku si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Kráľovej pri Senci počas úradných hodín: Pondelok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30 Utorok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30 Streda 7:30 - 12:00 13:00 - 18:00 Štvrtok Nestránkový deň Piatok 7:30 - 12:00 Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní. Potvrdenie o dobe vyvesenia: Toto oznámenie je vyvesené na úradnej tabuli obce Kráľová pri Senci od 13.01.2020 do 28.01.2019

Detail

09.01.2020

Oznámenie o uložení zásielky

Obec Kráľová pri Senci oznamuje občanovi Alfréd Čajka, trvale bytom Kráľová pri Senci, že na Obecnom úrade v Kráľovej pri Senci mu bola dňa 09.01.2020 doručená zásielka do vlastných rúk Zásielku si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade v Kráľovej pri Senci počas úradných hodín: Pondelok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30 Utorok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30 Streda 7:30 - 12:00 13:00 - 18:00 Štvrtok Nestránkový deň Piatok 7:30 - 12:00 Toto oznámenie je vyvesené na úradnej tabuli obce Kráľová pri Senci od 09.1.2020 do 24.01.2020

Detail

31.12.2019

Odber Krvi

Darovanie krvi

v stredu 15.01.2020 od 7:30 v obecnom klube.

Detail

27.12.2019

Vyvoz komunálneho odpadu

v obci Kráľova pri Senci sa vo sviatok 1.1.2020 neuskutoční. Náhradný termín vývozu bude v sobotu 28.12.2019

Detail

Kalendár akcií