Navigácia

Obsah

POSLANCI OZ

Poslanci obecného zastupiteľstva zvolení v priamych voľbách
do orgánov samosprávy obce dňa 15. novembra 2014 :

  • Marian Bobrík
  • Prof. Mgr.  Miroslav Daniš, CSc.
  • Juraj Deák
  • Alojz Koiš
  • RNDr. Michal Konečný, PhD.
  • Beáta Podolská
  • Ing. Katarína Smiešková
  • Dáša Tóthová
  • Mgr. Ľubomír Tuchscher