Navigácia

Obsah

POSLANCI OZ

Poslanci obecného zastupiteľstva zvolení v priamych voľbách
do orgánov samosprávy obce dňa 10. novembra 2018 :

 

  • Prof. Mgr.  Miroslav Daniš, CSc.
  • Juraj Deák
  • Alena Heričová
  • RNDr. Michal Konečný, PhD.
  • Beáta Podolská
  • Martin Slávik
  • Ing. Katarína Smiešková
  • Dáša Tóthová
  • Mgr. Ľubomír Tuchscher