Navigácia

Obsah

Projekty

# A Á Ä B C Č D Ď DZ E É F G H CH I Í J K L Ĺ Ľ M N Ň O Ó Ô P Q R Ŕ S Š T Ť U Ú V W X Y Ý Z Ž
#

NÁUČNÝ CHODNÍK – HISTORICKÁ ČASŤ 1 ETAPA

S podporou z nadácie Points prebehlo vybudovanie Náučný chodníka – historická časť 1. etapa

Prístavba základnej školy Kráľová pri Senci 1

Prístavba základnej školy Kráľová pri Senci

V spolupráci s Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR obec vybudovala nové kapacity Základnej školy v Kráľovej pri Senci.

#

REŠTAUROVANIE DIELA SOCHY SV. FLORIÁNA

S podporou z BSK prebehlo reštaurovanie sochy sv. Floriána.

Rozšírenie využitia areálu na motorický vývoj detí 1

Rozšírenie využitia areálu na motorický vývoj detí

S podporou z BSK obec zrekonštruovala detské ihrisko na Sigotke.

Sanácia lokalít s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kráľová pri Senci 1

Sanácia lokalít s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kráľová pri Senci

S podporou z Environmentálneho fondu obec v roku 2016 vyčistila čierne skládky v obci.

Výstavba obecného trhoviska Kráľová pri Senci

Výstavba obecného trhoviska Kráľová pri Senci

Výstavba obecného trhoviska Kráľová pri Senci

#

ZHODNOCOVANIE BRO V OBCI KRÁĽOVÁ PRI SENCI

V spolupráci z Environmentálnym fondom prebehlo zhodnocovanie BRO.

ocu budova

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Kráľová pri Senci

S podporou Environmentálneho fondu obec zrekonštuovala budovu obecného úradu Kráľová pri Senci.

Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Kráľová pri Senci 1

Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Kráľová pri Senci

S podporou Environmentálneho fondu obec zrekonštuovala Materkú školu Kráľová pri Senci.

Zvýšenie bezpečnosti a využitia areálu na motorický vývoj detí 1

Zvýšenie bezpečnosti a využitia areálu na motorický vývoj detí

S dotáciou od Ministerstva financií obec vybudovala nové oplotenie na Sigotke a rozšírila mobiliár na detskom ihrisku.