Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.12.2021

Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatom prevode stavby a pozemkov súvisiacich so stavbou

2021/12/003

Neuvedené

Value Investments s. r. o.

Obec Kráľová pri Senci

03.12.2021

Zmluva o grantovom účte

2021/12/002

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

02.12.2021

Zmluva o grantovom účte

2021/12/001

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

23.11.2021

Kúpna zmluva

2021/11/004

1,00 EUR jeden

Zdenka Mazáčková, rod. Šidlíková

Obec Kráľová pri Senci

09.11.2021

Kúpna zmluva

2021/11/003

570,00 EUR päťstosedemdesiat

Tibor Holetz a Oľga Holetzová

Obec Kráľová pri Senci

04.11.2021

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

2021/11/002

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Kráľová pri Senci

02.11.2021

Kúpna zmluva

2021/11/001

100,00 EUR jednosto

Ľubica Hulajová

Obec Kráľová pri Senci

22.10.2021

Mandátna Zmluva

2021/10/003

Neuvedené

Mgr. Martin Lobotka, Galbavého 1860/1, 84101 Bratislava - mestská časť Dúbr

Obec Kráľová pri Senci

07.10.2021

Zmluva o dielo

2021/10/002

2 283 850,15 EUR dvamiliónydvestoosemdesiattritisícosemstopäťdesiat 15/100

I.N.V.E.S.T. a.s., 345, 02964 Oravská Jasenica

Obec Kráľová pri Senci

07.10.2021

Mandátna Zmluva

2021/10/001

23 880,00 EUR dvadsaťtritisícosemstoosemdesiat

ABNKA, s. r. o., Moyzesova 17/27, 90028 Ivanka pri Dunaji

Obec Kráľová pri Senci

29.09.2021

DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021W219-221-35

2021/09/008

205 999,07 EUR dvestopäťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť 07/100

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Kráľová pri Senci

29.09.2021

Zmluva o dielo

2021/09/007

50,00 EUR

Edusteps

Obec Kráľová pri Senci

22.09.2021

Kúpna zmluva

2021/09/006

11,00 EUR jedenásť

Andrea Koišová, rod. Koišová

Obec Kráľová pri Senci

20.09.2021

Zmluva o dielo č. 43/2021

2021/09/005

2 400,00 EUR dvetisícštyristo

VT Project & Consulting s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šaľa

Obec Kráľová pri Senci

20.09.2021

Kúpna zmluva

2021/09/004

13,00 EUR trinásť

Pavol Vyletel

Obec Kráľová pri Senci

17.09.2021

Nájomná zmluva

2021/09/003

100,00 EUR jednosto

BEST LAND, s.r.o., Kráľová pri Senci 743, 90050 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

16.09.2021

Kúpna zmluva

2021/09/002

13,00 EUR trinásť

Ing. Pavol Blanárik a Janka Blanáriková, rod. Vašicová

Obec Kráľová pri Senci

07.09.2021

Zmluva o dielo č. 27/2021

2021/09/001

1 800,00 EUR jedentisícosemsto

VT Project & Consulting s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šaľa

Obec Kráľová pri Senci

06.09.2021

2021/09/009

2021/09/009

16 924,32 EUR šestnásťtisícdeäťstodvadsaťštyri 32/100

Slovenský pozemkový fond

Obec Kráľová pri Senci

04.09.2021

Nájomná zmluva

2021/08/007

203,00 EUR

Eva Okenwa

Obec Kráľová pri Senci

19.08.2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

2021/08/006

Neuvedené

AGROMAČAJ a.s.

Obec Kráľová pri Senci

18.08.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

2021/08/005

2 000,00 EUR dvetisíc

Bratislavský samosprávny kraj

Obec Kráľová pri Senci

18.08.2021

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o odbornom výkone prevádzky verejného vodovodu

2021/08/004

Neuvedené

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 82646 BRATISLAVA

Obec Kráľová pri Senci

18.08.2021

Dodatok k zmluve

2021/08/003

400,00 EUR štyristo

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica

Obec Kráľová pri Senci

12.08.2021

Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní

2021/08/002

Neuvedené

Obec Bernolákovo

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: