Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.08.2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny 9410200473

2022/08/001

Neuvedené

ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto

Obec Kráľová pri Senci

27.07.2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického miesta zariadenia žiadaťeľa do distribučnej sústavy

2022/07/006

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

27.07.2022

Dodatok č. 1

2022/07/005

511,00 EUR päťstojedenásť

VITACARE s.r.o., Kalinčiakova 45, 90301 Senec

Obec Kráľová pri Senci

25.07.2022

Zmluva o dielo na stavebné práce

2022/07/004

50 555,62 EUR päťdesiattisícpäťstopäťdesiatpäť 62/100

ABEJA s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

21.07.2022

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP

2022/07/003

Neuvedené

Ministerstvo Životného prostredia SR

Obec Kráľová pri Senci

14.07.2022

Príkazná zmluva

2022/07/002

Neuvedené

Obec Ivanka pri Dunaji

Obec Kráľová pri Senci

12.07.2022

Dodatok č.1

2022/07/001

220,00 EUR dvestodvadsať

Eva Okenwa

Obec Kráľová pri Senci

28.06.2022

Darovacia zmluva č. KRHZ-BA-VO-134-041/2022

2022/06/008

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

23.06.2022

Zámenná zmluva

2022/06/007

Neuvedené

Róbert Deák, Katarína Deáková rod. Vrbovská

Obec Kráľová pri Senci

22.06.2022

Zmluva o umeleckom výkone

2022/06/006

2 500,00 EUR dvetisícpäťsto

Vlastimil Baran - Potax

Obec Kráľová pri Senci

22.06.2022

Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok

2022/06/005

Neuvedené

Energie2, a.s., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

22.06.2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

2022/06/004

608,88 EUR šesťstoosem 88/100

ALŽBETIN DOM, o.z.

Obec Kráľová pri Senci

07.06.2022

Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia

2022/06/003

5 000,00 EUR päťtisíc

GALGAN MUSIC s. r. o., Drieňová 76/19, 82103 Bratislava - mestská časť Ruži

Obec Kráľová pri Senci

03.06.2022

Zmluva o dielo

2022/06/002

18 000 000,00 EUR osemnásťmiliónov

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.; PORR s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

02.06.2022

Zmluva na externé riadenie projektu č. 27/2022

2022/06/001

16 800,00 EUR šesťnásťtisícosemsto

VT Project & Consulting s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šaľa

Obec Kráľová pri Senci

31.05.2022

Zmluva o dielo č. 26/2022

2022/05/004

350,00 EUR tristopäťdesiat

Obec Kráľová pri Senci

VT Project & Consulting s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šaľa

25.05.2022

Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok

2022/05/003

Neuvedené

Energie2, a.s., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

25.05.2022

Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny HEX

2022/05/002

6 000,00 EUR šesťtisíc

SEPTEMBER o.z., Leškova 3015/4, 81104 Bratislava - mestská časť Star

Obec Kráľová pri Senci

10.05.2022

Dodatok č. 1

2022/05/001

Neuvedené

Packeta Slovakia s. r. o.

Obec Kráľová pri Senci

02.05.2022

ZMLUVA č. 322 0020

2022/04/004

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Kráľová pri Senci

27.04.2022

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

2022/04/003

Neuvedené

Emília Šidlíková

Obec Kráľová pri Senci

25.04.2022

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

2022/04/002

Neuvedené

CMT Group s. r. o., Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto

Obec Kráľová pri Senci

07.04.2022

GRANT AGREEMENT Project 101054058 — NEXT

2022/04/001

27 485,00 EUR dvadsaťsedemtisícštyristoosemdesiatpäť

European Education and Culture Executive Agency (EACEA)

Obec Kráľová pri Senci

30.03.2022

Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode stavby a pozemkov súvisiacich so stavbou

2022/03/008

Neuvedené

DEVICE s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

25.03.2022

Rámcová dohoda o poskytovanie služieb

2022/03/007

Neuvedené

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: