Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.03.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2022

2022/03/006

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto

Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - okolie

Obec Kráľová pri Senci

16.03.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2022

2022/03/003

6 000,00 EUR šesťťtisíc

Miestny športový klub Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

15.03.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2022

2022/03/005

1 600,00 EUR jedentisícšesťsto

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov v Kráľovej pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

11.03.2022

Zmluva o dielo na stavebné práce

2022/03/002

13 392,00 EUR trinásťtisíctristodeväťdesiatdva

BAUPAK, s. r. o., Hlavná 241/34, 90041 Rovinka

Obec Kráľová pri Senci

10.03.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2022

2022/03/004

5 000,00 EUR päťtisíc

DHZ Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

02.03.2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely sofvérového produktu "mObec"

2022/03/001

Neuvedené

T-MAPY s. r. o., Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava - mestská časť Podu

Obec Kráľová pri Senci

22.02.2022

Zmluva o dielo č. 13/2022

2022/02/007

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto

VT Project & Consulting s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šaľa

Obec Kráľová pri Senci

22.02.2022

Zmluva o vzájomnej spolupráci

2022/02/006

Neuvedené

CIVITA CENTER

Obec Kráľová pri Senci

14.02.2022

Zmluva o spoluráci pri zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu, baterií a akumulátorov prostrednítvom stacionárnych kontajnerov

2022/02/005

Neuvedené

ASEKOL SK s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

14.02.2022

Zmluva o dielo na stavebné práce č. zhotoviteľa Z1/2022/003/15

2022/02/004

155 396,84 EUR jednostopäťdesiatpäťtisíctristodeväťdesiatšesť 84/100

Doprastav a.s.

Obec Kráľová pri Senci

08.02.2022

Mandátna zmluva

2022/02/003

2 304,00 EUR dvetisíctristoštyri

TEVYS AQUA, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

02.02.2022

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme služobného bytu

2022/02/002

0,00 EUR

Gabriela Gazdíková

Obec Kráľová pri Senci

02.02.2022

ZMLUVA NA ODCHYT A UMIESTNENIE TÚLAVÝCH ZVIERAT DO KARANTÉNNEJ STANICE ALEBO ÚTULKU č. 2022214

2022/02/001

Neuvedené

OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok

Obec Kráľová pri Senci

28.01.2022

ZMLUVA NA EXTERNÉ RIADENIE PROJEKTU č. 1/2022

2022/01/006

4 350,00 EUR štyritisíctristopäťdesiat

Ing. Tomáš Lencsés

Obec Kráľová pri Senci

28.01.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BGG8-74-73

2022/01/005

2 196 037,03 EUR dvamiliónystodeväťdesiatšesťtisíctridsaťsedem 03/100

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Kráľová pri Senci

20.01.2022

Zmluva o dodávke plynu

2022/01/004

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava-Ružinov

Obec Kráľová pri Senci

17.01.2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2022/01/003

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto

Mgr. Ing. Katarína Šašková

Obec Kráľová pri Senci

17.01.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2022/01/002

15,00 EUR pätnásť

Telovýchovná jednota BUDO Bratisalva

Obec Kráľová pri Senci

13.01.2022

Dodatok č. 1 ku Kúpnez zmluve zo dňa 9.11.2021

2022/01/001

Neuvedené

Tibor Holetz a Oľga Holetzová

Obec Kráľová pri Senci

30.12.2021

Zmluva o poskytnutí NFP OPKZP-PO2-SC211-2020-62/10

2021/12/007

164 989,85 EUR jednosto šesťdesiat štyri tisíc deväťsto osemdesiat deväť 85/100

Ministerstvo Životného prostredia SR

Obec Kráľová pri Senci

29.12.2021

Zmluva o zriadení vecných bremien

2021/12/010

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

28.12.2021

Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 1112634

2021/12/009

Neuvedené

Energie2, a.s., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

27.12.2021

Dodatok č. 1 k Dohode o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní

2021/12/008

Neuvedené

Obec Bernolákovo

Obec Kráľová pri Senci

13.12.2021

Dohoda č.21/03/010/2

2021/12/006

Neuvedené

Úrad práce, soociálnych vecí a rodiny Pezinok

Obec Kráľová pri Senci

13.12.2021

Kúpna zmluva

2021/12/005

1,00 EUR

Pri Mlyne 1, s. r. o.

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: