Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.08.2021

Zmluva o dielo

2021/08/001

3 276,00 EUR tritisícdvestosedemdesiatšesť

AQUAPOL SLOVAKIA, s. r. o.

Obec Kráľová pri Senci

21.07.2021

Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy č. 293-700-2013

2021/07/003

Neuvedené

SLOVENSKÝ HYDROMETEOEOROLOGICKÝ ÚSTAV

Obec Kráľová pri Senci

16.07.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2021/07/002

100,00 EUR

Občianske združenie Deti v športe

Obec Kráľová pri Senci

13.07.2021

Mandátna zmluva

2021/07/001

3 600,00 EUR

ABNKA, s. r. o., Moyzesova 17/27, 90028 Ivanka pri Dunaji

Obec Kráľová pri Senci

08.07.2021

Kúpna zmluva

2021/06/009

3 960,00 EUR

Anna Klinková

Obec Kráľová pri Senci

30.06.2021

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu

2021/06/008

3 000,00 EUR

We Love Music s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

29.06.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2018104SBS o poskytovaní bezpečnostnej služby zo dňa 26.01.2018

2021/06/007

0,00 EUR

Defense Pro, s.r.o., Moyzesova 4/A, 90201 Pezinok

Obec Kráľová pri Senci

18.06.2021

Zmluva o združených dodávkach plynu

2021/06/006

Neuvedené

CYEB s.r.o., Záhradnícka 10, 94501 Komárno

Obec Kráľová pri Senci

17.06.2021

Zmluva pre umiestnenie z-boxu

2021/06/005

1,00 EUR jeden

Zásielkovňa s. r. o.

Obec Kráľová pri Senci

14.06.2021

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu

2021/06/004

3 500,00 EUR tritisícpäťsto

O.Z. Podporme talent

Obec Kráľová pri Senci

14.06.2021

Dodatok č. 1 K zmluve o poskytovaní právnych služieb

2021/06/003

320,00 EUR tristodvadsať

SP legale s. r. o., Plavecký Štvrtok 577, 90068 Plavecký Štvrtok

Obec Kráľová pri Senci

10.06.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1112494

2021/06/002

Neuvedené

Energie2, a.s., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

02.06.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC121-2018-43/2

2021/06/001

20 892 586,67 EUR Dvadsaťmiliónov osemstodeväťdesiatdvatisíc päťstoosemdesiatšesť 67/100

Ministerstvo Životného prostredia SR

Združenie obcí - Kráľová pri Senci - Kostolná pri Dunaji - Hrubá Borša

31.05.2021

Zmluva o dielo na stavebné práce

2021/05/005

37 342,10 EUR tridsaťsedemtisíctristoštyriddsaťdva 10/100

BAUPAK, s. r. o., Hlavná 241/34, 90041 Rovinka

Obec Kráľová pri Senci

27.05.2021

Mandátna Zmluva

2021/05/004

9 480,00 EUR deäťtisícštyristoosemdesiat

LEGAL TENDER s. r. o.

Obec Bernolákovo

25.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT/2021/0036

2021/05/003

8 500,00 EUR osemtisícpäťsto

Bratislavský samosprávny kraj

Obec Kráľová pri Senci

11.05.2021

Dodatok č. 1/2021 k Delimitačný protokol č. 1/2020 o prevzatí majetku do správy Základnej školy v Kráľovej pri Senci

2021/05/002

Neuvedené

Základná škola Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

11.05.2021

Zmluva č. 312 0036 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmusle §51 Občianskeho zákonníka

2021/05/001

3 000,00 EUR tritisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Kráľová pri Senci

30.04.2021

Zmluva č. 2021190PCO o poskytovaní bezpečnostnej služby ochrany objektu

2021/04/003

Neuvedené

Defense Pro, s.r.o., Moyzesova 4/A, 90201 Pezinok

Obec Kráľová pri Senci

20.04.2021

Zmluva o dielo č.11/2021/SRO

2021/04/002

58,80 EUR päťdesiatosem 80/100

NÉMETH LIFT s.r.o., Gazdovský rad 435/1, 93040 Štvrtok na Ostrove

Obec Kráľová pri Senci

15.04.2021

Zmluva o dielo č. 10/2021

2021/04/001

2 520,00 EUR dvetisícpäťstodvadsať

VT Project & Consulting s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šaľa

Obec Kráľová pri Senci

24.03.2021

Kúpna zmluva

2021/03/013

6 500,00 EUR šesťtisícpäťsto

JUDr. Daša Sýkorová, rodená Socháňová s manželom

Obec Kráľová pri Senci

24.03.2021

Zámenná zmluva

2021/03/012

Neuvedené

Jozef Áč, rod. Áč

Obec Kráľová pri Senci

16.03.2021

Zmluva o dielo č.02/2021

2021/03/011

1 200,00 EUR jedentisícdvesto

VT Project & Consulting s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šaľa

Obec Kráľová pri Senci

16.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2021

2021/03/010

1 000,00 EUR jedentisíc

Slovenský Červený Kríž

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: