Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.05.2022

Dodatok č. 1

2022/05/001

Neuvedené

Packeta Slovakia s. r. o.

Obec Kráľová pri Senci

02.05.2022

ZMLUVA č. 322 0020

2022/04/004

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Kráľová pri Senci

27.04.2022

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

2022/04/003

Neuvedené

Emília Šidlíková

Obec Kráľová pri Senci

25.04.2022

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

2022/04/002

Neuvedené

CMT Group s. r. o.

Obec Kráľová pri Senci

07.04.2022

GRANT AGREEMENT Project 101054058 — NEXT

2022/04/001

27 485,00 EUR dvadsaťsedemtisícštyristoosemdesiatpäť

European Education and Culture Executive Agency (EACEA)

Obec Kráľová pri Senci

30.03.2022

Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode stavby a pozemkov súvisiacich so stavbou

2022/03/008

Neuvedené

DEVICE s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

25.03.2022

Rámcová dohoda o poskytovanie služieb

2022/03/007

Neuvedené

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

16.03.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2022

2022/03/006

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto

Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - okolie

Obec Kráľová pri Senci

16.03.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2022

2022/03/003

6 000,00 EUR šesťťtisíc

Miestny športový klub Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

15.03.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2022

2022/03/005

1 600,00 EUR jedentisícšesťsto

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov v Kráľovej pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

11.03.2022

Zmluva o dielo na stavebné práce

2022/03/002

13 392,00 EUR trinásťtisíctristodeväťdesiatdva

BAUPAK, s. r. o., Hlavná 241/34, 90041 Rovinka

Obec Kráľová pri Senci

10.03.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2022

2022/03/004

5 000,00 EUR päťtisíc

DHZ Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

02.03.2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely sofvérového produktu "mObec"

2022/03/001

Neuvedené

T-MAPY s. r. o.

Obec Kráľová pri Senci

22.02.2022

Zmluva o dielo č. 13/2022

2022/02/007

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto

VT Project & Consulting s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šaľa

Obec Kráľová pri Senci

22.02.2022

Zmluva o vzájomnej spolupráci

2022/02/006

Neuvedené

CIVITA CENTER

Obec Kráľová pri Senci

14.02.2022

Zmluva o spoluráci pri zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu, baterií a akumulátorov prostrednítvom stacionárnych kontajnerov

2022/02/005

Neuvedené

ASEKOL SK s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

14.02.2022

Zmluva o dielo na stavebné práce č. zhotoviteľa Z1/2022/003/15

2022/02/004

155 396,84 EUR jednostopäťdesiatpäťtisíctristodeväťdesiatšesť 84/100

Doprastav a.s.

Obec Kráľová pri Senci

08.02.2022

Mandátna zmluva

2022/02/003

2 304,00 EUR dvetisíctristoštyri

TEVYS AQUA, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

02.02.2022

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme služobného bytu

2022/02/002

0,00 EUR

Gabriela Gazdíková

Obec Kráľová pri Senci

02.02.2022

ZMLUVA NA ODCHYT A UMIESTNENIE TÚLAVÝCH ZVIERAT DO KARANTÉNNEJ STANICE ALEBO ÚTULKU č. 2022214

2022/02/001

Neuvedené

OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok

Obec Kráľová pri Senci

28.01.2022

ZMLUVA NA EXTERNÉ RIADENIE PROJEKTU č. 1/2022

2022/01/006

4 350,00 EUR štyritisíctristopäťdesiat

Ing. Tomáš Lencsés

Obec Kráľová pri Senci

28.01.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BGG8-74-73

2022/01/005

2 196 037,03 EUR dvamiliónystodeväťdesiatšesťtisíctridsaťsedem 03/100

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Kráľová pri Senci

20.01.2022

Zmluva o dodávke plynu

2022/01/004

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava-Ružinov

Obec Kráľová pri Senci

17.01.2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2022/01/003

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto

Mgr. Ing. Katarína Šašková

Obec Kráľová pri Senci

17.01.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2022/01/002

15,00 EUR pätnásť

Telovýchovná jednota BUDO Bratisalva

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: