Navigácia

Obsah

Upozorňujeme obyvateľov,

Typ: ostatné
2že priestor v okolí polozapustených kontajnerov je monitorovaný kamerovým systémom.
Nesprávne triedenie a ukladanie mimo týchto nádob (vytváranie čiernych skládok) bude riešené v priestupkovom konaní s výškou pokuty až do 1.500,- €.

Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., ktorá vykonáva zber odpadu v obci Kráľová pri Senci, nás upozornila na znehodnotený separovaný odpad v polozapustených veľkokapacitných kontajneroch pri obecnom úrade. Fotodokumentácia nižšie preukazuje, že v nádobách na plast a tetrakapaky sa nachádzali zbytky jedla, orezané parkety, oblečenie...
Nezodpovednosťou týchto občanov, je triedenie odpadu ostatných občanov zmarené. Tento „separovaný“ zber bude obci fakturovaný ako komunálny odpad a jeho  likvidácia je podstatne drahšia.

Plastové vrecia, ktoré ste dostali sú určené na to, aby ste triedený odpad vykladali v deň vývozu pred dom.

Dokument "reklamácia"  zo spol. AVE je k dipozícií vo formáte *.pdf TU.

foto

2

3


Príloha

Vytvorené: 21. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 21. 6. 2021 12:00
Autor: Správca Webu