Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
04.03.2022

DF2022/121

Potraviny ŠJ

76,32 EUR

Hajduk, s.r.o., Trnavská 44, 90301 Senec

Obec Kráľová pri Senci

04.03.2022

DF2022/120

MŠ voda

48,65 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 82646 BRATISLAVA

Obec Kráľová pri Senci

04.03.2022

DF2022/119

pletivo v dĺžke 50 m na oplotenie cintorína

456,48 EUR

NOVAFENZ s.r.o., 167, 95124 Malé Zálužie

Obec Kráľová pri Senci

04.03.2022

DF2022/118

VZ rúrky a objímky

88,80 EUR

SIGNATECH spol. s r. o., Družstevná 737/1, 90089 Častá

Obec Kráľová pri Senci

04.03.2022

DF2022/117

Plyn objekty obce - vyúčtovanie 01/2022

2 044,08 EUR

Stredoslovenská energetika Holding, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Kráľová pri Senci

04.03.2022

DF2022/116

Zmluva o kontrolnej činnosti Ihrisko Sigotka, MŠ

373,80 EUR

E K O T E C spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

04.03.2022

DF2022/115

OcU právne služby 01/2022

320,00 EUR

SP legale s. r. o., Plavecký Štvrtok 577, 90068 Plavecký Štvrtok

Obec Kráľová pri Senci

04.03.2022

DF2022/114

Vyjadrenie k stavebnému povolenie chodník KpD

151,20 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 82646 BRATISLAVA

Obec Kráľová pri Senci

04.03.2022

DF2022/113

Obecný klub voda

26,76 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 82646 BRATISLAVA

Obec Kráľová pri Senci

04.03.2022

DF2022/112

66 ks stromov Acer campestre /14-16/ vrátane dopravy v celkovej cene 4 935,00 eur

4 935,00 EUR

DAMA Križan s. r. o., Kráľová pri Senci 515, 90050 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

04.03.2022

DF2022/111

KO - odvoz a likvidácia KO 1/2021

4 932,68 EUR

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, 82105 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

04.03.2022

DF2022/110

ZmluvLicencia 1/2022 Zmluva o poskytovaní služieb a dodávke tovaru a li

105,47 EUR

MIM, s.r.o., Slnečná 211/1, 01003 Žilina

Obec Kráľová pri Senci

04.03.2022

DF2022/109

MŠ ele. energia vyúčtovanie 1/2022

32,15 EUR

Energie2, a.s., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

04.03.2022

DF2022/108

OcU ele. energia vyútovanie 01/2022

-37,56 EUR

Energie2, a.s., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

04.03.2022

DF2022/107

MŠK ele. energia vyúčtovanie 1/2022

104,16 EUR

Energie2, a.s., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

04.03.2022

DF2022/106

VO ele. energia vyúčtovanie 1/2022

-0,18 EUR

Energie2, a.s., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

04.03.2022

DF2022/105

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík slu MŠ pevná linka 1/2022

21,30 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA

Obec Kráľová pri Senci

04.03.2022

DF2022/104

SLOVGRAM - verejný rozhlas 2022

38,40 EUR

SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav, Jakubovo námestie 2564/14, 81109 Bratislava-Staré Mesto

Obec Kráľová pri Senci

04.03.2022

DF2022/97

MŠ predplatné časospi ŠKOLA 2022

26,00 EUR

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 81108 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

04.03.2022

DF2022/96

MŠ servis a služba dvíhacích zariadení 1/2022

58,80 EUR

NÉMETH LIFT s.r.o., Gazdovský rad 435/1, 93040 Štvrtok na Ostrove

Obec Kráľová pri Senci

04.03.2022

DF2022/95

VO koncesia 1/2021

2 021,58 EUR

Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., Mlynské nivy 47, 82109 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

04.03.2022

DF2022/94

MŠ plyn

81,10 EUR

innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

04.03.2022

DF2022/93

Obencý klub plyn 2/2021

474,00 EUR

Energie2, a.s., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

04.03.2022

DF2022/92

PO plyn 2/2021

143,00 EUR

Energie2, a.s., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

04.03.2022

DF2022/91

DS cintorín KpS plyn 2/2021

281,00 EUR

Energie2, a.s., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: