Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.08.2018

Zmluva o dielo č.3/2018

2018/08/004

3 500,00 EUR tritisícpäťsto

Mgr. Tibor Vajda - VF Project & Marketing

Obec Kráľová pri Senci

26.07.2018

Zmluva č. PZ002000265265_001 o prpiopjení vodovodnej prípojky_montáž vodomeru a o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd

2018/08/002

Neuvedené

BVS, Pezinska 947, 90021 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

26.07.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

2018/07/004

134 470,43 EUR stotridsaťtisícštyristosedemdesiat 43/100

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Obec Kráľová pri Senci

25.07.2018

Delimitačný protokol

Delimitačný protokol

Neuvedené

Delimitačný protokol

Obec Kráľová pri Senci

25.07.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

2018/07/005

18 000,00 EUR osemnásťtisíc

Bratislavský samosprávny kraj

Obec Kráľová pri Senci

20.07.2018

Dodatok ku kúpnej zmluve Z201818741_Z

2018/07/003

26 136,00 EUR

AGRARTREND spol. s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

18.07.2018

Zmluva o inzercii

2018//07/002

60,00 EUR šesťdesiat

RegionPRESS s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

09.07.2018

Kúpna zmluva

2018/07/001

395,00 EUR tristodeväťdesiatpäť

Hudák Juraj, Ing., Alena Hudáková

Obec Kráľová pri Senci

29.06.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

2018/06/009

Neuvedené

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica

Obec Kráľová pri Senci

28.06.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme služobného bytu zo dňa 2.10.2017

2018/06/012

100,00 EUR jednosto

Haladejová Daniela

Obec Kráľová pri Senci

22.06.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

2018/06/008

89 910,00 EUR osemdesiatdeväťtisícdeväťstodesať

Ministerstvo Životného prostredia SR

Obec Kráľová pri Senci

18.06.2018

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-001813-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

2018/06/010

30 000,00 EUR tridsaťtisíc

Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

14.06.2018

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

2018/06/007

45,00 EUR štyridsaťpäť

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

13.06.2018

Zmluva o prenájme

2018/06/006

100,00 EUR jednosto

Václav Lánik - LANKSOM

Obec Kráľová pri Senci

13.06.2018

Zmluvné strany

2018/06/005

Neuvedené

IPP Consulting, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

08.06.2018

Zmluva o spracovaní osobých údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

2018/06/004

Neuvedené

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

08.06.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

2018/06/003

1 416,00 EUR tisícstyristošetnásť

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

08.06.2018

Zmluva o prenájme

2018/06/002

50,00 EUR päťdesiat

Ján Valášek

Obec Kráľová pri Senci

06.06.2018

Zmluva o dielo č. 2/2018

2018/06/011

3 500,00 EUR tritisícpäťsto

Mgr. Tibor Vajda - VF Project & Marketing

Obec Kráľová pri Senci

06.06.2018

Zámenná zmluva - Ing. Marek Sopko

2018/06/001

Neuvedené

Ing. Marek Sopko

Obec Kráľová pri Senci

25.05.2018

Zmluva o ochrane osobných údajov

2018/05/004

Neuvedené

Galileo Corporation, s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Kráľová pri Senci

21.05.2018

Kúpna zmluva

2018/05/003

5 275,20 EUR päťtisícdvestosedemdesiatpäť 20/100

S.O.M.M. Martin Kubovčák, 353, 90050 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

21.05.2018

Zmluva o Dielo

2018/05/002

24 991,40 EUR dvadsaťštyritisícdeväťstodeväťdesiatjeden 40/100

Ing. Ivan Petrík - LEVANDULA

Obec Kráľová pri Senci

16.05.2018

Zmluva o dielo

2018/05/001

32 280,00 EUR Tridsaťdvatisícdvestoosemdesiat

KUBING s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

25.04.2018

Zmluva o umeleckom výkone

2018/04/005

500,00 EUR päťsto

Ľudovít Danis

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: